Học hỏi Sứ điệp Truyền thông xã hội -2021
/ 192 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Học hỏi Sứ điệp Truyền thông xã hội -2021

“Hãy đến mà xem” (Ga 1,46) - Truyền thông bằng cách gặp gỡ những con người ở nơi họ đang sống, trong chính hiện trạng của họ.
Ban VHTT: Thư mời hiệp ý cầu nguyện
/ 246 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Ban VHTT: Thư mời hiệp ý cầu nguyện

Trân trọng kính mời Quý Bề Trên, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Anh Chị cùng thông công hiệp lễ, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho công việc mục vụ và sự phát triển của Truyền thông Giáo phận.
Ban VHTT tổng kết năm 2020
/ 946 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Ban VHTT tổng kết năm 2020

Vào lúc 8g00 sáng thứ Tư ngày 27.01.2021, Ban VHTT họp mặt tổng kết năm 2020.
Ban VHTT-GP.BMT Mừng Lễ Giáng Sinh 2020
/ 734 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Mừng bổn mạng Cha Trưởng Ban VHTT
/ 1054 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Mừng bổn mạng Cha Trưởng Ban VHTT

Nhân ngày lễ thánh Antôn Pađôva, vào lúc 16g30 ngày 12.6.2020, các thành viên Ban VHTT đến Nhà xứ chúc mừng bổn mạng Cha Trưởng ban.
Ban VHTT chúc tết Đức Cha Giáo phận
/ 1476 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Ban VHTT-GP.BMT Mừng Lễ Giáng Sinh
/ 812 / Ban Văn hoá - Truyền thông
VĂN KIỆN “HƯỚNG DẪN VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN”
/ 1082 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Mừng lễ Thánh Antôn, bổn mạng Cha Trưởng Ban VHTT
/ 2103 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Ban VHTT chúc tết Đức Giám mục Giáo phận
/ 1684 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Thánh lễ an táng chị Maria Phạm Thị Thược
/ 3020 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Sinh hoạt BAN VĂN HÓA –TRUYỀN THÔNG năm 2017
/ 972 / Ban Văn hoá - Truyền thông
BAN VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG
/ 1062 / Ban Văn hoá - Truyền thông
BAN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG
/ 1161 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Ban VHTT-GP.BMT kỷ niệm 10 năm thành lập
/ 934 / Ban Văn hoá - Truyền thông