Ban VHTT-GP.BMT Mừng Lễ Giáng Sinh 2020
/ 564 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Mừng bổn mạng Cha Trưởng Ban VHTT
/ 967 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Mừng bổn mạng Cha Trưởng Ban VHTT

Nhân ngày lễ thánh Antôn Pađôva, vào lúc 16g30 ngày 12.6.2020, các thành viên Ban VHTT đến Nhà xứ chúc mừng bổn mạng Cha Trưởng ban.
Ban VHTT chúc tết Đức Cha Giáo phận
/ 1388 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Ban VHTT-GP.BMT Mừng Lễ Giáng Sinh
/ 738 / Ban Văn hoá - Truyền thông
VĂN KIỆN “HƯỚNG DẪN VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN”
/ 984 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Mừng lễ Thánh Antôn, bổn mạng Cha Trưởng Ban VHTT
/ 1978 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Ban VHTT chúc tết Đức Giám mục Giáo phận
/ 1601 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Thánh lễ an táng chị Maria Phạm Thị Thược
/ 2926 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Sinh hoạt BAN VĂN HÓA –TRUYỀN THÔNG năm 2017
/ 897 / Ban Văn hoá - Truyền thông
BAN VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG
/ 974 / Ban Văn hoá - Truyền thông
BAN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG
/ 1072 / Ban Văn hoá - Truyền thông
Ban VHTT-GP.BMT kỷ niệm 10 năm thành lập
/ 854 / Ban Văn hoá - Truyền thông