Ban Giáo dụcCông giáo : Thông báo
/ 630 / Ban Giáo dục Công giáo

Ban Giáo dụcCông giáo : Thông báo

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO  

Sinh hoạt BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - Năm 2017
/ 344 / Ban Giáo dục Công giáo

Sinh hoạt BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - Năm 2017

Sinh hoạt BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - Năm 2017 10.1. Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 Thời gian: Chúa nhật thứ III Mùa Chay, ngày 19 tháng 3 năm 2017, tại Giáo xứ Hòa An, Giáo hạt Dăkmil. Với ước mong làm mới lại tình bạn với Chúa Kitô, vị tôn sư, là thầy giáo

BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
/ 295 / Ban Giáo dục Công giáo

BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO Hot

BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO Tên Ban mục vụ: Ban Giáo dục Công Giáo Bổn mạng, ngày kính: Thánh Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh mừng ngày 15 tháng 7. Sứ vụ: - Tập hợp, động viên, giúp đỡ những nhà