Sinh hoạt BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - Năm 2017
/ 31 / Ban Giáo dục Công giáo

Sinh hoạt BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - Năm 2017

Sinh hoạt BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - Năm 2017 10.1. Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 Thời gian: Chúa nhật thứ III Mùa Chay, ngày 19 tháng 3 năm 2017, tại Giáo xứ Hòa An, Giáo hạt Dăkmil. Với ước mong làm mới lại tình bạn với Chúa Kitô, vị tôn sư, là thầy giáo