BAN TU SĨ
/ 742 / Ban Tu sĩ

BAN TU SĨ

BAN TU SĨ BAN TU SĨ PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG 1. Tên ban mục vụ: BAN TU SĨ GIÁO PHẬN Bổn mạng: Lễ Đức Maria dâng Chúa Chúa Giêsu Trong Đền Thánh  Ngày kính: Ngày 02 tháng 02 Sứ vụ:

Thông tin Ban Tu Sỹ GP. BMT : Họp mặt Ông Bà Cố
/ 398 / Ban Tu sĩ

Thông tin Ban Tu Sỹ GP. BMT : Họp mặt Ông Bà Cố

Kính thưa quý cha quản hạt và quý cha xứ, Trong Năm Kim Khánh Giáo Phận, Đức Cha Giáo Phận giao cho Ban Tu Sĩ tổ chức buổi họp mặt ông bà cố với thời gian và địa điểm như sau: - Thứ 5, 12.4.2018 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận (dành cho