Đức Maria trong Giáo hội hành hương về quê trời
/ 40 / Kiến Thức Về Giáo Lý
271-280 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương tám
/ 59 / Kiến Thức Về Giáo Lý
225-240 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương Bẩy
/ 64 / Kiến Thức Về Giáo Lý
198-214 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương sáu
/ 179 / Kiến Thức Về Giáo Lý
186-197 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp
/ 93 / Kiến Thức Về Giáo Lý

186-197 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp

Có một loại tình yêu được “luận ra” (elicited): các hành vi của nó phát xuất trực tiếp từ nhân đức bác ái và hướng đến các cá nhân và dân tộc. 
170-185 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp theo
/ 164 / Kiến Thức Về Giáo Lý

170-185 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp theo

Mọi cam kết được gợi hứng bởi học thuyết xã hội của Giáo hội đều “phát xuất từ lòng bác ái, một lòng bác ái, theo lời dạy của Chúa Giêsu, vốn là tổng hợp của toàn bộ Lề luật (x. Mt 22: 36-40)” .
142-153 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, chương bốn, tiếp theo
/ 77 / Kiến Thức Về Giáo Lý

142-153 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, chương bốn, tiếp theo

Mọi cá nhân, bất kể nguồn gốc, đều biết rằng họ là một phần của gia đình nhân loại lớn hơn, nếu không có gia đình này, họ sẽ không thể hiểu được chính họ một cách đầy đủ.
154-169 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm
/ 120 / Kiến Thức Về Giáo Lý
128-141 Toàn văn Thông điệp 'Fratelli Tutti', chương bốn
/ 86 / Kiến Thức Về Giáo Lý

128-141 Toàn văn Thông điệp 'Fratelli Tutti', chương bốn

“Tôi đặc biệt kêu gọi những người trẻ tuổi đừng chạy theo những người đặt họ chống lại những người trẻ tuổi khác, mới đến đất nước của họ, và những người khuyến khích họ coi những người sau này như một mối đe dọa, chứ không có cùng một phẩm giá bất khả chuyển nhượng như mọi con người nhân bản khác ”
101-127 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương ba, tiếp theo
/ 86 / Kiến Thức Về Giáo Lý

101-127 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương ba, tiếp theo

Tình bạn xã hội và tình huynh đệ phổ quát nhất thiết kêu gọi sự thừa nhận giá trị của mỗi con người nhân bản, luôn luôn và ở mọi nơi.
87-100 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương ba
/ 148 / Kiến Thức Về Giáo Lý

87-100 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương ba

“Sự sống hiện hữu ở nơi có sự gắn bó, có hiệp thông, có tình huynh đệ; và sự sống thì mạnh mẽ hơn sự chết khi nó được xây dựng trên những mối liên hệ thực sự và dây nối kết thủy chung. Ngược lại, sẽ không có sự sống nào khi chúng ta tự cho mình là đủ và sống như những hòn đảo: trong những thái độ này, sự chết chiếm ưu thế” 
72-86 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương hai, tiếp theo
/ 93 / Kiến Thức Về Giáo Lý

72-86 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương hai, tiếp theo

Nghịch lý thay, những người cho mình là người không tin đôi khi có thể thực hành ý muốn của Thiên Chúa tốt hơn các tín hữu.
56-71 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương hai
/ 178 / Kiến Thức Về Giáo Lý
42- 55 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương một, hết
/ 158 / Kiến Thức Về Giáo Lý

42- 55 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương một, hết

Hy vọng nói với chúng ta về một cơn khát, một khát vọng, một mong mỏi có được một cuộc sống viên mãn, một khát vọng đạt được những điều to lớn, những điều lấp đầy trái tim và nâng cao tinh thần của chúng ta lên những thực tại cao cả như chân, thiện và mỹ, công bằng và yêu thương… 

29-41 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương một, tiếp theo
/ 150 / Kiến Thức Về Giáo Lý

29-41 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương một, tiếp theo

 “Những cuộc di dân, hơn bao giờ hết, sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong tương lai của thế giới chúng ta” [42].
9-28 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương một
/ 219 / Kiến Thức Về Giáo Lý

9-28 Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, chương một

Trong nhiều thập niên, dường như thế giới đã học được bài học từ nhiều cuộc chiến tranh và thảm họa của nó, và đang dần tiến tới nhiều hình thức hòa nhập khác nhau.
Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’
/ 320 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Toàn văn Thông điệp ‘Fratelli Tutti’

Với những lời này, Thánh Phanxicô Assisi đã ngỏ lời với anh chị em của ngài và đề nghị với họ một lối sống mang đậm hương vị Tin Mừng. 
Việc tạo dựng và các thiên thần
/ 73 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Việc tạo dựng và các thiên thần

Tạo dựng là làm nên mọi thứ từ hư vô, không sử dụng bất cứ vật liệu nào. 
Phúc-âm-hóa thế giới tục hóa
/ 117 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Phúc-âm-hóa thế giới tục hóa

Phúc-âm-hóa thế giới ngày nay là một nhiệm vụ mà Hội Thánh đặt niềm hi vọng lớn lao ở đó; tuy nhiên Hội Thánh biết rõ vô vàn trở ngại phải đối diện trong công việc này do những thay đổi rất nhanh diễn ra trên bình diện cá nhân và xã hội, nhất là nền văn hóa hậu hiện đại đang bị khủng hoảng trầm trọng.