Câu hỏi 50. Hỏa ngục có phải là một nơi?
/ 34 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 50. Hỏa ngục có phải là một nơi?

Câu hỏi 50. Hỏa ngục có phải là một nơi? Hỏa ngục ở đâu? Nếu bạn đào sâu xuống dưới lòng đất, xuyên qua lớp vỏ bề mặt và lớp vỏ mắc ma (magna), bạn sẽ tới lõi sắt của trái đất, nhưng sẽ không tìm thấy Ma Quỷ và tay sai của hắn. Hỏa ngục

Câu hỏi 49. Những điều sau hết là gì?
/ 40 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 49. Những điều sau hết là gì?

Câu hỏi 49. Những điều sau hết là gì? Cánh Chung Học (Eschatology) (từ tiếng Hy Lạp ta eschata) nghĩa là “môn học về những điều sau hết.” Cánh Chung Học là một nhánh thần học, tập trung vào những gì truyền thống gọi là “tứ chung”,

Câu hỏi 48: Các cuộc hiện ra của Đức Maria là gì?
/ 39 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 48: Các cuộc hiện ra của Đức Maria là gì?

Câu hỏi 48: Các cuộc hiện ra của Đức Maria là gì? Một cuộc hiện ra có thể là một cuộc tỏ hiện của Chúa Giêsu, Đức Maria hay các thánh. Các cuộc hiện ra thì hoàn toàn khác với mạc khải thần linh. Mạc khải công là cuộc mạc khải về Thiên Chúa

Câu hỏi 47: Tại sao Đức Maria có quá nhiều tước hiệu như thế?
/ 42 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 47: Tại sao Đức Maria có quá nhiều tước hiệu như thế?

Câu hỏi 47: Tại sao Đức Maria có quá nhiều tước hiệu như thế? Ảnh từ Internet Việc thờ phượng của chúng ta chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, và sau đó chúng ta tôn kính thụ tạo quan trọng nhất của Ngài là Đức Maria. Đức Maria có nhiều tước

Câu hỏi 46: Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác nghĩa là gì?
/ 38 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 46: Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác nghĩa là gì?

Câu hỏi 46: Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác nghĩa là gì? Đức Mẹ Lên Trời (Ảnh từ Internet)

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 2083 - 2141 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT
/ 49 / Kiến Thức Về Giáo Lý

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 2083 - 2141 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT

 GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO       CHƯƠNG MỘT "NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN ÐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI" 2083 (367)  Ðức Giê-su đã tóm tắt

MƯỜI ÐIỀU RĂN
/ 54 / Kiến Thức Về Giáo Lý

MƯỜI ÐIỀU RĂN

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO   MƯỜI ÐIỀU RĂN Xh 20,2-17 2. Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi cảnh nô lệ.  3. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. 4. Ngươi

Câu hỏi 45: Có phải Đức Mẹ Maria đã chết?
/ 49 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 45: Có phải Đức Mẹ Maria đã chết?

Câu hỏi 45: Có phải Đức Mẹ Maria đã chết? Có hai quan điểm thần học quan trọng về câu hỏi này. Nhiều Giáo phụ Tây phương có khuynh hướng tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã trải qua cái chết thể lý thực sự, trái lại, các Giáo phụ Đông phương đề

Câu hỏi 44: Tại sao cầu nguyện với Đức Maria khi bạn có thể đến với Đức Giêsu?
/ 56 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 44: Tại sao cầu nguyện với Đức Maria khi bạn có thể đến với Đức Giêsu?

Câu hỏi 44: Tại sao cầu nguyện với Đức Maria khi bạn có thể đến với Đức Giêsu? Ảnh từ Internet   Câu hỏi này đặt ra một khung cảnh có tính hạn chế. Người ta có thể cầu nguyện với Đức Giêsu qua Đức Maria mà không làm giảm vai trò trung

Câu 43: Đức Maria là Mẹ Đồng Trinh thế nào?
/ 53 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 43: Đức Maria là Mẹ Đồng Trinh thế nào?

Câu 43: Đức Maria là Mẹ Đồng Trinh thế nào? Ảnh từ Internet   Đức Maria đồng trinh trước khi, trong khi và cả sau khi hạ sinh Đức Giêsu. Đây là một tín điều về sự đồng trinh trọn đời của Đức Mẹ. Qua biến cố Truyền Tin diệu kỳ, Thánh

Câu 42: Đức Mẹ có được cứu độ không? Đức Mẹ có cần phải được cứu độ không?
/ 46 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 42: Đức Mẹ có được cứu độ không? Đức Mẹ có cần phải được cứu độ không?

Câu 42: Đức Mẹ có được cứu độ không? Đức Mẹ có cần phải được cứu độ không? Đức Maria được cứu bởi sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ trong lòng bà thánh Anna [mẹ của Đức Maria], còn tất cả mọi người được cứu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đó là

Câu 41: Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì?
/ 48 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 41: Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì?

Câu 41: Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì? Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Nhiều người Công giáo thường bị bối rối khi được hỏi về đề tài này. Cách

Câu 40: Đức Maria có hoàn hảo không?
/ 53 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 40: Đức Maria có hoàn hảo không?

Câu 40: Đức Maria có hoàn hảo không? Ảnh từ Internet Phẩm chất hoàn hảo của Đức Maria tập trung vào luận chứng thần học: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giáo lý về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội dạy rằng, Mẹ được bảo

Câu 39: Dường như người Công giáo thờ Đức Maria?
/ 35 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 39: Dường như người Công giáo thờ Đức Maria?

Câu 39: Dường như người Công giáo thờ Đức Maria? Đức Mẹ Mễ Du Người Công Giáo không thờ Đức Mẹ Maria; đúng hơn, chúng ta tôn kính Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên dành cho Mẹ vinh dự hàng đầu. Người Công Giáo, giống như mọi Kitô hữu, chỉ

CÁC THÁNH THÔNG CÔNG
/ 59 / Kiến Thức Về Giáo Lý

CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

CÁC THÁNH THÔNG CÔNG Paragraphus 5 Sanctorum communio

Câu 38: Đức Maria có mấy người con?
/ 59 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 38: Đức Maria có mấy người con?

Câu 38: Đức Maria có mấy người con? Ảnh từ Internet  

Câu 37: Cha mẹ của Đức Maria là ai?
/ 62 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 37: Cha mẹ của Đức Maria là ai?

Câu 37: Cha mẹ của Đức Maria là ai? Ảnh từ Internet

Câu 36: Đức Giêsu có thể phạm tội không?
/ 74 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 36: Đức Giêsu có thể phạm tội không?

Câu 36: Đức Giêsu có thể phạm tội không? Không, Đức Giêsu không thể phạm tội bởi Ngài là Thiên Chúa. Về phương diện siêu nhiên, Ngài không thể phạm tội bởi phạm tội là đi ngược lại với Ý Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa, mà Ngài là Thiên Chúa

Câu 35: Sứ mạng của Đức Giêsu trên trần gian là gì?
/ 76 / Kiến Thức Về Giáo Lý
Giáo Huấn Của Giáo Hội Về Việc Dạy Giáo Lý Từ Công Đồng Vatican II Đến Nay
/ 168 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Giáo Huấn Của Giáo Hội Về Việc Dạy Giáo Lý Từ Công Đồng Vatican II Đến Nay

Giáo Huấn Của Giáo Hội Về Việc Dạy Giáo Lý Từ Công Đồng Vatican II Đến Nay Md. Phạm Thúy Hơn Năm Mươi năm trôi qua kể từ khi bế mạc Công Đồng Vatican II cho đến nay (1965-2015), Giáo Hội đã có biết bao định hướng và cổ võ cho việc

Câu 34: Tại sao Đức Giêsu chết?
/ 79 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 34: Tại sao Đức Giêsu chết?

Câu 34: Tại sao Đức Giêsu chết?

Câu 33: Ai giết Đức Giêsu: người Rôma hay người Do Thái?
/ 62 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu 33: Ai giết Đức Giêsu: người Rôma hay người Do Thái?

Câu 33: Ai giết Đức Giêsu: người Rôma hay người Do Thái?

Sự khác biệt giữa Tin Lành-Công Giáo liên quan tới Nguyên tội và Ân sủng-Tuyên bố chung giữa Công giáo và Giáo Hội Luther
/ 70 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Sự khác biệt giữa Tin Lành-Công Giáo liên quan tới Nguyên tội và Ân sủng-Tuyên bố chung giữa Công giáo và Giáo Hội Luther

Sự khác biệt giữa Tin Lành-Công Giáo liên quan tới Nguyên tội và Ân sủng-Tuyên bố chung giữa Công giáo và Giáo Hội Luther ĐGH chào đón các thành viên của Giáo Hội Tin Lành Luther (Ảnh: CNS) (Bổ sung tài liệu vào môn nguyên tội và ân