Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã
/ 1361 / Kiến Thức Về Giáo Lý
Những bài suy niệm Năm Thánh Giuse
/ 1335 / Kiến Thức Về Giáo Lý
SUY TƯ VỀ MẦU NHIỆM NHẬP THỂ ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc
/ 1369 / Kiến Thức Về Giáo Lý
Ý NGHĨA VÀ SỨ ĐIỆP CỦA MẦU NHIỆM NHẬP THỂ
/ 1304 / Kiến Thức Về Giáo Lý
2 Tông thư PATRIS CORDE của Đức Phanxicô
/ 2087 / Kiến Thức Về Giáo Lý
1 Tông thư PATRIS CORDE của Đức Phanxicô
/ 1379 / Kiến Thức Về Giáo Lý
Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội
/ 1409 / Kiến Thức Về Giáo Lý
Tại sao Đức Mẹ vô nhiễm Nguyên Tội?
/ 1813 / Kiến Thức Về Giáo Lý
Đức Maria trong Giáo hội hành hương về quê trời
/ 980 / Kiến Thức Về Giáo Lý
271-280 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương tám
/ 744 / Kiến Thức Về Giáo Lý
225-240 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương Bẩy
/ 767 / Kiến Thức Về Giáo Lý
198-214 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương sáu
/ 807 / Kiến Thức Về Giáo Lý
186-197 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp
/ 747 / Kiến Thức Về Giáo Lý

186-197 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp

Có một loại tình yêu được “luận ra” (elicited): các hành vi của nó phát xuất trực tiếp từ nhân đức bác ái và hướng đến các cá nhân và dân tộc. 
170-185 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp theo
/ 830 / Kiến Thức Về Giáo Lý

170-185 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, Chương năm, tiếp theo

Mọi cam kết được gợi hứng bởi học thuyết xã hội của Giáo hội đều “phát xuất từ lòng bác ái, một lòng bác ái, theo lời dạy của Chúa Giêsu, vốn là tổng hợp của toàn bộ Lề luật (x. Mt 22: 36-40)” .
142-153 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, chương bốn, tiếp theo
/ 731 / Kiến Thức Về Giáo Lý

142-153 Toàn văn Thông điệp Fratelli Tutti, chương bốn, tiếp theo

Mọi cá nhân, bất kể nguồn gốc, đều biết rằng họ là một phần của gia đình nhân loại lớn hơn, nếu không có gia đình này, họ sẽ không thể hiểu được chính họ một cách đầy đủ.