Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích
/ 46 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích

Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích Vũ Văn An  

Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa.
/ 51 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa.

Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa. Giuse Thẩm Nguyễn  

Câu hỏi 64. Các bí tích có thể không được ban cho một số người?
/ 64 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 64. Các bí tích có thể không được ban cho một số người?

Câu hỏi 64. Các bí tích có thể không được ban cho một số người? Ađam Evà bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng (từ Internet) Các bí tích có thể bị từ chối

MỘT «THẦN HỌC» BA NGÔI VỀ SỰ THÁNH THIỆN TRONG ĐỜI HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
/ 53 / Kiến Thức Về Giáo Lý

MỘT «THẦN HỌC» BA NGÔI VỀ SỰ THÁNH THIỆN TRONG ĐỜI HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

MỘT «THẦN HỌC» BA NGÔI VỀ SỰ THÁNH THIỆN TRONG ĐỜI HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Về phương pháp luận, chúng ta sẽ đi từ trên xuống, bắt đầu từ mầu nhiệm Ba Ngôi để tìm hiểu mầu nhiệm Gia đình loài người. Như vậy, ta sẽ khởi đi từ Mầu nhiệm Thiên Chúa

Tấm Bánh Thánh Thể
/ 65 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Tấm Bánh Thánh Thể

Tấm Bánh Thánh Thể Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long   Khi vào tuổi khôn lớn khoảng 9 tuổi, các em bạn trẻ được hướng dẫn rước lễ lần đầu. Các em tiếp nhận Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa cùng là người Bạn cùng đồng

Câu hỏi 62. Vì sao cần các biểu tượng và nghi lễ?
/ 68 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 62. Vì sao cần các biểu tượng và nghi lễ?

Câu hỏi 62. Vì sao cần các biểu tượng và nghi lễ? Con người được tạo dựng với một thân xác thể lý phải chết và một linh hồn thiêng liêng bất tử. Hiện sủng đến với chúng ta qua nhiều cách, một trong những con đường của hiện sủng là các á bí

NHÂN ĐỨC THỜ PHƯỢNG - tài liệu của UB Giáo lý Đức tin
/ 90 / Kiến Thức Về Giáo Lý

NHÂN ĐỨC THỜ PHƯỢNG - tài liệu của UB Giáo lý Đức tin

  NHÂN ĐỨC THỜ PHƯỢNG: HIỆN TRẠNG - GIÁO HUẤN - PHÂN ĐỊNH   TÀI LIỆU DO ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN SOẠN THẢO THÁNG 6 NĂM 2019         DẪN VÀO 1. “Hỡi Kitô hữu, hãy ý thức phẩm giá của bạn” I. HIỆN

Tôi tin kính Một Chúa Ba ngôi
/ 67 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Tôi tin kính Một Chúa Ba ngôi

Tôi tin kính Một Chúa Ba ngôi Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long Tôi tin kính Một Chúa Ba ngôi Hằng ngày người Công Giáo làm dấu thánh giá tuyên xưng một Chúa ba ngôi: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen  Khi nhận lãnh Bí tích rửa

Câu hỏi 61. Phải chăng tôi chỉ có thể nhận được ân sủng ngang qua các bí tích?
/ 69 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 61. Phải chăng tôi chỉ có thể nhận được ân sủng ngang qua các bí tích?

Câu hỏi 61. Phải chăng tôi chỉ có thể nhận được ân sủng ngang qua các bí tích? Bảy bí tích là phương thế chính yếu qua đó Thiên Chúa thông ban ân sủng của Người. Tuy nhiên, là Đấng tối cao và quyền năng, Ngài không bị giới hạn bởi các bí

Thách Đố Về Sự Trung Thành Trong Đời Sống Hôn Nhân - Gia Đình
/ 125 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Thách Đố Về Sự Trung Thành Trong Đời Sống Hôn Nhân - Gia Đình

Thách Đố Về Sự Trung Thành Trong Đời Sống Hôn Nhân - Gia Đình

278-299 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương chín
/ 127 / Kiến Thức Về Giáo Lý

278-299 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương chín

278-299 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương chín Vũ Văn An   CHƯƠNG CHÍN: Biện phân 278. Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy Hân Hoan Nhẩy Mừng), tôi đã nói một cách khá tổng quát về sự biện

248-277 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương tám
/ 109 / Kiến Thức Về Giáo Lý

248-277 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương tám

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương tám Vũ Văn An

202-247 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương bẩy
/ 126 / Kiến Thức Về Giáo Lý

202-247 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương bẩy

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương bẩy Vũ Văn An

179-201 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương sáu
/ 134 / Kiến Thức Về Giáo Lý

179-201 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương sáu

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương sáu Vũ Văn An CHƯƠNG SÁU: Những người trẻ có gốc rễ 179. Đôi khi tôi thấy những cây non và đẹp, cành của chúng vươn lên trời, mỗi ngày mỗi tự đẩy lên cao hơn, và chúng giống như

134-178 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương năm
/ 123 / Kiến Thức Về Giáo Lý

134-178 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương năm

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương năm Vũ Văn An

111 -133 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô
/ 161 / Kiến Thức Về Giáo Lý

111 -133 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương bốn Vũ Văn An

64-110 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương ba
/ 181 / Kiến Thức Về Giáo Lý

64-110 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương ba

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô, chương ba Vũ Văn An   CHƯƠNG BA: Các bạn là “lúc bây giờ” của Chúa 64. Sau khi ngắn gọn xem xét lời Chúa, chúng ta không thể chỉ nói rằng người trẻ là tương lai của thế giới

01-63 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô
/ 216 / Kiến Thức Về Giáo Lý

01-63 Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô

Toàn văn Tông Huấn ''Christus vivit'' của Đức Phanxicô Vũ Văn An TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG CỦA Đức Thánh Cha PHANXICÔ GỬI NGƯỜI TRẺ VÀ TOÀN THỂ dân Chúa  1. Chúa Kitô đang sống! Người là niềm

Câu hỏi 60. Có những loại ân sủng nào?
/ 129 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 60. Có những loại ân sủng nào?

Câu hỏi 60. Có những loại ân sủng nào? Có hai loại ân sủng – hiện sủng và thánh sủng. Thánh sủng làm cho một người trở nên thánh thiện nhờ vào sự cư ngụ của Ba Ngôi Chí Thánh, nghĩa là Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh

Tại sao tôi phải xưng tội với một linh mục? Giải thích của Đức Bênêđíctô thứ 16
/ 147 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Tại sao tôi phải xưng tội với một linh mục? Giải thích của Đức Bênêđíctô thứ 16

Tại sao tôi phải xưng tội với một linh mục? Giải thích của Đức Bênêđíctô thứ 16 Đặng Tự Do  

Cách xét mình và xưng tội bằng Việt ngữ theo đề nghị của ĐTC Phanxicô
/ 258 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Cách xét mình và xưng tội bằng Việt ngữ theo đề nghị của ĐTC Phanxicô

Cách xét mình và xưng tội bằng Việt ngữ theo đề nghị của ĐTC Phanxicô Đặng Tự Do Để chuẩn bị cho việc cử hành 24 giờ cho Chúa vào ngày thứ Sáu 29 tháng Ba, Hội Đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng đã phổ biến bản hướng dẫn về cách xét

Dan Hitchens: Hỏa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Nhưng cẩn thận nhé, hỏa ngục thật sự tồn tại đấy.
/ 160 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Dan Hitchens: Hỏa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Nhưng cẩn thận nhé, hỏa ngục thật sự tồn tại đấy.

Dan Hitchens: Hỏa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Nhưng cẩn thận nhé, hỏa ngục thật sự tồn tại đấy. Đặng Tự Do  

Câu hỏi 59: Ân sủng là gì, và tại sao chúng ta cần đến ân sủng?
/ 177 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 59: Ân sủng là gì, và tại sao chúng ta cần đến ân sủng?

Câu hỏi 59: Ân sủng là gì, và tại sao chúng ta cần đến ân sủng? Ân sủng là một quà tặng đến từ Thiên Chúa. Nó không thuộc về bản tính con người của chúng ta, và do đó, nó được gọi là siêu nhiên, hay vượt trên bản tính