Mạng xã hội và các bạn trẻ tuổi teen
/ 83 / Ban mục vụ Giới trẻ

Mạng xã hội và các bạn trẻ tuổi teen

Bài viết này muốn bàn đến vào mối tương quan giữa những bạn trẻ thuộc lớp tuổi teen (từ 13 - 19 tuổi) và việc sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài
/ 23 / Ban Công lý - Hoà Bình

Công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài

“Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ: các công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài”.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới
/ 43 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới

Theo nghĩa thông thường, giao ước được hiểu như là sự ràng buộc giữa hai hay nhiều thực thể, bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và chế tài liên quan.

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022
/ 87 / Ban Công lý - Hoà Bình

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022

Đối thoại liên thế hệ, Giáo dục và Việc làm: Những Công cụ để Xây dựng Hoà bình bền vững

Đồng hành với người trẻ trong đời sống
/ 47 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đồng hành với người trẻ trong đời sống

Mạng xã hội (Social Network) là một trong những phương tiện truyền thông mới (New Media) tác động đến đời sống con người, đặc biệt là người trẻ.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể
/ 96 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa.
Thư Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
/ 444 / Ban Giáo dục Công giáo

Thư Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

“Thầy sống và anh em cũng sẽ sống.” (Ga 14,20)
Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính
/ 99 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính

Theo nội dung đức tin Ki-tô Giáo, từ công chính gần nghĩa với từ thánh thiện.
ĐGH Phanxicô và người trẻ Việt Nam
/ 182 / Ban mục vụ Giới trẻ

ĐGH Phanxicô và người trẻ Việt Nam

Giáo Hoàng Phanxicô là người rất thực tế, không bắt buộc người trẻ phải làm điều này, tránh làm điều kia.

Về việc sử dụng bài hát “Chúa chăn nuôi tôi”
/ 299 / Ban Thánh nhạc

Về việc sử dụng bài hát “Chúa chăn nuôi tôi”

Bài hát Chúa chăn nuôi tôi của nhạc sĩ Phanxicô không thể được dùng làm Thánh vịnh đáp ca, vì lời bài hát không phải bản văn Lời Chúa.

Ủy ban Thánh Nhạc: Thông báo
/ 0 / Ban Thánh nhạc

Ủy ban Thánh Nhạc: Thông báo

Ủy ban Thánh Nhạc: Thông báo dời ngày Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 48

Đức Giê-su Ki-tô – Đường vâng phục
/ 208 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường vâng phục

Tháng 10 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Vâng Phục.
Ban VHTT: Thư mời hiệp ý cầu nguyện
/ 232 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Ban VHTT: Thư mời hiệp ý cầu nguyện

Trân trọng kính mời Quý Bề Trên, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Anh Chị cùng thông công hiệp lễ, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho công việc mục vụ và sự phát triển của Truyền thông Giáo phận.
Học hỏi Sứ điệp Truyền thông xã hội -2021
/ 185 / Ban Văn hoá - Truyền thông

Học hỏi Sứ điệp Truyền thông xã hội -2021

“Hãy đến mà xem” (Ga 1,46) - Truyền thông bằng cách gặp gỡ những con người ở nơi họ đang sống, trong chính hiện trạng của họ.
Bảo vệ Môi trường
/ 139 / Ban Công lý - Hoà Bình

Bảo vệ Môi trường

Nơi các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây, người ta thường nhắc nhiều đến từ môi trường, ô nhiễm môi trường.
Sứ vụ Caritas trong Giáo hội
/ 169 / Ban Bác ái - Xã hội

Sứ vụ Caritas trong Giáo hội

Trong Giáo hội, mọi thành phần đều có trách nhiệm thực thi bác ái, nhưng Caritas là tổ chức được Giáo hội giao vai trò đại diện Giáo hội trong lãnh vực này.
Khi Hội thánh giang tay ra
/ 113 / Ban mục vụ Di dân

Khi Hội thánh giang tay ra

Hướng tới Ngày Thế giới những người Di dân và Tị nạn năm nay (26/09/2021)
Một Giáo hội, Một Nhà, Một Gia đình
/ 110 / Ban mục vụ Di dân

Một Giáo hội, Một Nhà, Một Gia đình

Hướng tới Ngày Thế giới những người Di dân và Tị nạn năm nay (26/09/2021)
Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”
/ 133 / Ban Công lý - Hoà Bình

Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”

“Thời gian của Thụ tạo” là việc cử hành đại kết hàng năm, gồm cầu nguyện và hành động cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Đức Giê-su Ki-tô – Đường tha thứ tội lỗi
/ 152 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tha thứ tội lỗi

Tháng 9 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Tha Thứ Tội Lỗi.
Phân định để khám phá hạnh phúc
/ 138 / Ban mục vụ Giới trẻ

Phân định để khám phá hạnh phúc

Sự phân định thiêng liêng cần đến lý trí, sự thận trọng, nhưng thế thôi chưa đủ, còn cần được gắn kết với ý nghĩa cuộc đời
Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi họp online
/ 135 / Ban mục vụ Giới trẻ

Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi họp online

Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi đã có một cuộc họp bàn sôi nổi cho chương trình hoạt động của mục vụ giới trẻ trong năm 2022.
Đường kiện toàn Lời Chúa
/ 184 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đường kiện toàn Lời Chúa

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (20)