GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 501 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ PƠNG DRANG

GIÁO XỨ PƠNG DRANG Thông tin tháng 10/2019 của  VP.TGM   * Giáo xứ mới Pơng Drang: Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Pơng Drang (tách từ Giáo xứ Buôn Hô – hạt Buôn Hô), gồm 1.835 tín hữu thuộc các xã Pơng Drang, Ea Ngai và

GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 1084 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ LONG HÀ

GIÁO XỨ LONG HÀ Thông tin tháng 10/2019 của  VP.TGM * Giáo xứ mới Long Hà: Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Long Hà (tách từ Giáo xứ Bù Nho – hạt Phước Long), gồm 1.500 tín hữu thuộc các xã Long Hà và Long Bình, huyện Phú Riềng,

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 1043 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ

Giáo xứ Quảng Phú Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Quảng Phú (tách từ Giáo xứ Quảng Đà – hạt Đăk Mil, các xã Quảng Phú, Đăk Nang và Đức Xuyên, huyện Krông Nô, Đăk Nông) và bổ nhiệm Cha P.X. Nguyễn Thanh Phong, OP (Phụ tá Quảng Đà),

GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 1603 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH HÀ

Giáo xứ mới Vinh Hà Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Vinh Hà (tách từ Giáo xứ Buôn Hô – hạt Buôn Hô, các xã Cư Kpô, Cư Né, Cư Pưng và Ea Sin, huyện Krông Buk, Đăk Lăk) và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD (Phó xứ Buôn Hô, Quản

GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 1691 / Hạt Chính Tòa

GIÁO XỨ THUẬN PHÚC

GIÁO XỨ THUẬN PHÚC * Giáo xứ mới Thuận Phúc Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Thuận Phúc (tách từ Giáo xứ Thuận Hiếu – hạt Chính Tòa, gồm 2.676 tín hữu thuộc các xã Ea Kuăng, Ea Phê, Krông Buk, Vụ Bổn và Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk

GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 1755 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ PHÚ XUÂN

Giáo xứ Phú Xuân Ngày 29/7, Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo xứ Phú Xuân (tách từ Giáo xứ Phú Lộc – hạt Buôn Hô, gồm tín hữu thuộc các xã Phú Xuân, Ea Đăh và tổ dân phố 8 thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) và bổ nhiệm

GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 2587 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ HÒA NAM

Giáo xứ Hòa Nam (lên hàng Giáo xứ ngày 10.5.2018) Thành lập ngày: 24.6.1999 - Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita Địa chỉ: Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Số gia đình: 792 - Số giáo dân: 3369 Nhà thờ xây dựng vào tháng 03/2006 - Khánh

GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1198 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH PHƯỚC

GIÁO XỨ VINH PHƯỚC

GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 822 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG

GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG

GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 883 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU

GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU Năm thành lập:  15.08.1957 Bổn mạng giáo xứ:  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam LƯỢC SỬ GIÁO XỨ QUẢNG

GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 831 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ PHÚ LỘC

GIÁO XỨ PHÚ LỘC GIÁO XỨ PHÚ LỘC Năm thành lập: 02.09.2005 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Augustinô Số Giáo dân: 2987 Giới thiệu:  Năm 1977, bà con giáo dân Địa phận Thái Bình

GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 1337 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ NAM THIÊN

GIÁO XỨ NAM THIÊN

GIÁO XỨ KON HRING
/ 645 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ KON HRING

GIÁO XỨ KON HRING

GIÁO XỨ EATUL
/ 614 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ EATUL

GIÁO XỨ EATUL

GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 1515 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH QUANG

GIÁO XỨ VINH QUANG

GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 2633 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH ĐỨC

GIÁO XỨ VINH ĐỨC

GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 2004 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ CHÂU SƠN

GIÁO XỨ CHÂU SƠN

GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 609 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA

GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA

GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 867 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ DUY HÒA

GIÁO XỨ DUY HÒA

GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 781 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO

GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO

GIÁO XỨ KIM MAI
/ 1440 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ KIM MAI

GIÁO XỨ KIM MAI

GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 1049 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ MẪU TÂM

GIÁO XỨ MẪU TÂM

GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 919 / Hạt Mẫu Tâm

GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC

GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC