Thánh lễ Làm phép nhà thờ Kim Ngọc
/ 71 / Video Công Giáo
NGÀY GẶP GỠ ANH CHỊ EM DI DÂN -2020
/ 131 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ MINH HƯNG
/ 264 / Video Công Giáo
GX Buôn Hô: 60 năm thành lập
/ 195 / Video Công Giáo
Hướng dẫn mục vụ cho người xa quê
/ 123 / Video Công Giáo
An táng Cha Gioan Nguyễn Sơn
/ 190 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ ĐẶT ĐÁ NT MÂN CÔI
/ 240 / Video Công Giáo
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020
/ 241 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020
/ 589 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020
/ 315 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020
/ 239 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020
/ 266 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020
/ 243 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020
/ 280 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020
/ 220 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020
/ 383 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020
/ 228 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020
/ 234 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 03.9.2020
/ 201 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 03.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 02.9.2020
/ 188 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 02.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 01.9.2020
/ 285 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 01.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 31.8.2020
/ 254 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 31.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng