Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT
/ 193 / Video Công Giáo

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn – Mừng Kim Khánh Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột được thành lập ngay sau khi thành lập Giáo phận năm 1967. Ngày 25/03/1968, Đức Cha

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 15 B Thường niên
/ 121 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 15 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 15 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=RudiQlYXsTI  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 14 B Thường niên
/ 387 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 14 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 14 B Thường niên https://www.youtube.com/watch? v=ygwGFs8qkjA  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 13 B Thường niên
/ 156 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 13 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 13 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=o28zxkwEnlc  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 12 B Thường Niên
/ 136 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 12 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 12 B Thường Niên Sinh Nhật thánh Gioan Tiền Hô https://www.youtube.com/watch?v=ClzvocI44Jk  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 11 B Thường Niên
/ 143 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 11 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 11 B Thường Niên https://www.youtube.com/watch?v=RxIOyBTfG_4  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B
/ 53 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa B https://youtu.be/kCUoZakGKHM   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 10B Thường Niên
/ 73 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 10B Thường Niên

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 10B Thường Niên https://youtu.be/YLuRtTKNLP4   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 11B Thường Niên
/ 122 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 11B Thường Niên

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 11B Thường Niên https://youtu.be/jzw5-Ck6ABc   AUDIO:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 10 B Thường Niên
/ 227 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 10 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 10 B Thường Niên https://www.youtube.com/watch?v=WDgP7mtfCRk&t=20s  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô
/ 115 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô: https://www.youtube.com/watch?v=tqVQK_vZsrU  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 60 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi: https://www.youtube.com/watch? v=nO9rryWQyJQ  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ THĂNG THIÊN
/ 77 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ THĂNG THIÊN

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 7B Phục Sinh -  LỄ THĂNG THIÊN  https://youtu.be/xx8vwTlvm6U   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ HIỆN XUỐNG
/ 55 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ HIỆN XUỐNG

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 8B Phục Sinh -  LỄ HIỆN XUỐNG https://youtu.be/QmHd6KAEIQM   AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần
/ 71 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần https://www.youtube.com/watch? v=JdH3kGSDaMk  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh
/ 65 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh   https://youtu.be/IVXQwsfk6bU   AUDIO:  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh
/ 70 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh   https://youtu.be/PEy_n4uk4rs     AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh
/ 136 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=6q9KXF3huVs  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:
/ 90 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=sS3eCTYmWEc  

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa
/ 108 / Video Công Giáo

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa

VIDEO HỌP MẶT TRI ÂN ÔNG BÀ CỐ HẠT CHÍNH TÒA - MẪU TÂM - GIANG SƠN - BUÔN HÔ - Giáo xứ Phúc Lộc, Phúc Bình (hạt Đăk Mil) Ngày 12.5.2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh
/ 90 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH https://youtu.be/rjb8-OHg2Ro     AUDIO:  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh
/ 57 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh   https://youtu.be/YD9os60Zvqc     AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/chinh-anh-em-doan-trang

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh
/ 66 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh 2018, TV.4: 2, 4, 7, 9