MV “Nói Bằng Trái Tim”
/ 118 / Video Công Giáo

MV “Nói Bằng Trái Tim”

Sự dịu dàng đã làm biến đổi nhiều con người hơn là sự nhiệt thành, thông thái hay hùng biện.

Trực tuyến Thánh lễ truyền chức Linh mục -2023
/ 1731 / Video Công Giáo

Trực tuyến Thánh lễ truyền chức Linh mục -2023

Thánh lễ truyền chức Linh mục sẽ được cử hành vào lúc 8g00 ngày 12 tháng 5 năm 2023, do Đức Cha Vinh Sơn - Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự.
Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa
/ 292 / Video Công Giáo

Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa

Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa vào lúc 8g30 thứ Tư ngày 07.12.2022

Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Vinh Sơn
/ 495 / Video Công Giáo
Trực tuyến LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN
/ 481 / Video Công Giáo

Trực tuyến LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN TRƯƠNG TRỌNG TÀI

Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời -2022
/ 645 / Video Công Giáo
TTHH Đức Mẹ Thác Mơ
/ 901 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 466 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 14-15)

Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -C
/ 506 / Video Công Giáo

Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -C

Vào lúc 9g00 ngày 24.4.2022, Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.

THÁNH LỄ THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 422 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với Phê-rô: “Chúa đó!” (Ga 21, 1.7)

THÁNH LỄ THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 444 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24, 41-42)

THÁNH LỄ THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 428 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 30-32)

THÁNH LỄ THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 383 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

Bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. (Ga 20, 14)

THÁNH LỄ THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 440 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28, 10)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C
/ 535 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

“Người phải sống lại từ cõi chết”. (Ga 20, 1-9)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
/ 554 / Video Công Giáo

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
/ 507 / Video Công Giáo

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” (Lc 24, 1-12)

Thánh lễ Tiệc Ly
/ 510 / Video Công Giáo

Thánh lễ Tiệc Ly

“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14)

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN THÁNH
/ 412 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. (Mt 26,14-16)

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN THÁNH
/ 535 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN THÁNH

“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13, 21)

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN THÁNH
/ 385 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN THÁNH

Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực nức mùi thơm. (Ga 12, 3)

Thánh Lễ Làm Phép Dầu
/ 484 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thánh Lễ Làm Phép Dầu mang ý nghĩa tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh, tái diễn hy lễ của Chúa Kitô trên Thánh giá, tha tội cho muôn dân, v.v...

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C
/ 616 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C

“Người này quả thật là công chính!” (Lc 23,47)