Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 12.8.2020
/ 113 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 12.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 11.8.2020
/ 126 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 11.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 10.8.2020
/ 114 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 10.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 09.8.2020
/ 446 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 09.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 08.8.2020
/ 165 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 08.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 07.8.2020
/ 155 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 07.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 06.8.2020
/ 92 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 06.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 05.8.2020
/ 141 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 05.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 04.8.2020
/ 227 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 04.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Thứ Hai, 03.8.2020
/ 111 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Thứ Hai, 03.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Chúa Nhật 02.08.2020
/ 684 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Chúa Nhật 02.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Thứ Bảy 01.08.2020
/ 204 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Thứ Bảy 01.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Các Thánh Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng      
- Các Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ sáng và 7 giờ sáng
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Thứ Sáu 31.7.2020
/ 899 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Thứ Sáu 31.7.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Các Thánh Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng      
- Các Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ sáng và 7 giờ sáng
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ An táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ
/ 158 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ An táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ An táng Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ - Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long
Trực tuyến: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 107 / Video Công Giáo
TRỰC TUYẾN: Lễ An táng Cha FX Nguyễn Kim Long
/ 494 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN: Lễ An táng Cha FX Nguyễn Kim Long

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 8g00 thứ Năm ngày 04 tháng 6 năm 2020 tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột
Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Linh mục
/ 428 / Video Công Giáo

Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Linh mục

Thánh lễ truyền chức Linh mục sẽ cử hành vào lúc 8 giờ, thứ Ba ngày 19.5.2020, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự.
Thánh lễ tạ ơn 11 năm giám mục
/ 155 / Video Công Giáo

Thánh lễ tạ ơn 11 năm giám mục

Ngày 12.5.2020, vào lúc 5g00 sáng, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm ngày được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần IV PS
/ 160 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần IV PS
/ 116 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường