Chúa Nhật 16c Mùa Thường Niên 2019
/ 38 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 16c Mùa Thường Niên 2019

Chúa Nhật 16c Mùa Thường Niên 2019, TV.14: 2-3ab, 3cd-4ab, 5  

Chúa Nhật 13c Mùa Thường Niên
/ 69 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 13c Mùa Thường Niên

Chúa Nhật 13c Mùa Thường Niên, 2019, TV.15 :1-2a &5, 7-8, 9-10, 11  

CN lễ CHÚA BA NGÔI, năm C
/ 284 / Video Công Giáo

CN lễ CHÚA BA NGÔI, năm C

CN lễ CHÚA BA NGÔI, năm C, 2019 TV.8: 4-5, 6-7, 8-9  

Lễ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, năm C
/ 296 / Video Công Giáo

Lễ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, năm C

Lễ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, năm C, TV.46: 2-3, 6-7, 8-9  

Chúa Nhật 7c Mùa Phục Sinh
/ 122 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 7c Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 7c Mùa Phục Sinh 2019, tv96: 1 và 2b, 6 và 7c, 9  

Cuộc đời Cha Phaolô VÕ QUỐC NGỮ
/ 158 / Video Công Giáo

Cuộc đời Cha Phaolô VÕ QUỐC NGỮ

Lễ tang cha Phaolô VÕ QUỐC NGỮ (Phần 1)   Lễ tang cha Phaolô VÕ QUỐC NGỮ (Phần 2)  

Lời dẫn đáp ca Chúa nhật 6C Phục Sinh
/ 200 / Video Công Giáo

Lời dẫn đáp ca Chúa nhật 6C Phục Sinh

Lời dẫn đáp ca Chúa nhật 6C mùa Phục Sinh    

Trực tiếp Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Phúc Bình
/ 340 / Video Công Giáo

Trực tiếp Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Phúc Bình

Trực tiếp Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Phúc Bình    

Lời dẫn đáp ca Chúa nhật 5C mùa Phục Sinh
/ 253 / Video Công Giáo

Lời dẫn đáp ca Chúa nhật 5C mùa Phục Sinh

Lời dẫn đáp ca Chúa nhật 5C mùa Phục Sinh    

Trực tuyến THÁNH LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT
/ 283 / Video Công Giáo

Trực tuyến THÁNH LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT

GP.BMT: THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp
/ 172 / Video Công Giáo

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp  

Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris (VOA)
/ 162 / Video Công Giáo

Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris (VOA)

Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris (VOA)   http://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/chay-lon-o-nha-tho-duc-ba-paris-voa--34859

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2019
/ 492 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2019

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2019 Tại Nhà thờ Long Điền    

Lễ khánh thành Nhà thờ Kim Sơn
/ 462 / Video Công Giáo

Lễ khánh thành Nhà thờ Kim Sơn

Thánh lễ Tạ Ơn Làm Phép và Khánh thành NHÀ THỜ GIÁO HỌ KIM SƠN - GIÁO XỨ GIANG SƠN - GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 5c Mùa Chay
/ 228 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 5c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 5c Mùa Chay 2019, TV125 : 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6    

Chỉ cần một cái
/ 116 / Video Công Giáo

Chỉ cần một cái "CHẠM"

Chỉ cần một cái "CHẠM"

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 4c Mùa Chay
/ 272 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 4c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 4c Mùa Chay 2019, TV. 33: 2-3, 4-5, 6-7  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Chay
/ 261 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Chay 2019, TV 26 : 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14  

Trực tuyến Thánh lễ Tạ Ơn 60 năm Gx. Gia Nghĩa
/ 399 / Video Công Giáo

Trực tuyến Thánh lễ Tạ Ơn 60 năm Gx. Gia Nghĩa

Trực tuyến Thánh lễ Tạ Ơn mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa  

Diễn nguyện Mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa
/ 544 / Video Công Giáo

Diễn nguyện Mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa

Diễn nguyện Mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Chay
/ 230 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay 2019 TV 26 : 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay
/ 251 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay 2019, TV.910

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn
/ 189 / Video Công Giáo

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn: Hiệp thông trong trách nhiệm