Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục - Đức Cha Vinh Sơn
/ 318 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục - Đức Cha Vinh Sơn

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục - Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản    

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 25 B Thường niên
/ 25 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 25 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 25 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=-kWhlwTyspw&t=16s  

Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018
/ 231 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018

Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018   Theo thông lệ đạo đức và lòng yêu mến Mẹ, cứ đến ngày 13 hàng tháng các tín hữu vùng Đồng Xoài – Phước Long lại quy tụ về bên Mẹ Thác Mơ cùng dâng thánh lễ

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 24 B Thường niên
/ 65 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 24 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 24 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=Dg2mvWBgR1U  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 22 B Thường niên
/ 128 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 22 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 22 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=MGZl_Xp9mAs  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 21 B Thường niên
/ 73 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 21 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 21 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=ZtXYKxMiYKI    

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 20 Thường niên
/ 89 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 20 Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 20 Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=Yu0GRaCMSQc  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 19 Thường niên
/ 163 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 19 Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 19 Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=G-_5nDojeSM  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 18 B Thường niên
/ 451 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 18 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 18 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=eb-2KT6GE4I  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 17 B Thường niên
/ 167 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 17 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 17 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=0lZhLxodVNo  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 16 B Thường niên
/ 294 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 16 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 16 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=t6y0hE5ec8c  

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT
/ 388 / Video Công Giáo

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn – Mừng Kim Khánh Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột được thành lập ngay sau khi thành lập Giáo phận năm 1967. Ngày 25/03/1968, Đức Cha

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 15 B Thường niên
/ 398 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 15 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 15 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=RudiQlYXsTI  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 14 B Thường niên
/ 677 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 14 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 14 B Thường niên https://www.youtube.com/watch? v=ygwGFs8qkjA  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 13 B Thường niên
/ 376 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 13 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 13 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=o28zxkwEnlc  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 12 B Thường Niên
/ 292 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 12 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 12 B Thường Niên Sinh Nhật thánh Gioan Tiền Hô https://www.youtube.com/watch?v=ClzvocI44Jk  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 11 B Thường Niên
/ 216 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 11 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 11 B Thường Niên https://www.youtube.com/watch?v=RxIOyBTfG_4  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B
/ 98 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa B https://youtu.be/kCUoZakGKHM   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 10B Thường Niên
/ 109 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 10B Thường Niên

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 10B Thường Niên https://youtu.be/YLuRtTKNLP4   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 11B Thường Niên
/ 237 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 11B Thường Niên

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 11B Thường Niên https://youtu.be/jzw5-Ck6ABc   AUDIO:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 10 B Thường Niên
/ 403 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 10 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 10 B Thường Niên https://www.youtube.com/watch?v=WDgP7mtfCRk&t=20s  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô
/ 214 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô: https://www.youtube.com/watch?v=tqVQK_vZsrU  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 105 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi: https://www.youtube.com/watch? v=nO9rryWQyJQ