Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Chay
/ 121 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Chay 2019, TV 26 : 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14  

Trực tuyến Thánh lễ Tạ Ơn 60 năm Gx. Gia Nghĩa
/ 210 / Video Công Giáo

Trực tuyến Thánh lễ Tạ Ơn 60 năm Gx. Gia Nghĩa

Trực tuyến Thánh lễ Tạ Ơn mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa  

Diễn nguyện Mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa
/ 200 / Video Công Giáo

Diễn nguyện Mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa

Diễn nguyện Mừng 60 năm Thành lập Gx. Gia Nghĩa  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Chay
/ 138 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay 2019 TV 26 : 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay
/ 137 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 1c Mùa Chay 2019, TV.910

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn
/ 86 / Video Công Giáo

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn: Hiệp thông trong trách nhiệm

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 8c Mùa Thường Niên
/ 176 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 8c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 8c Mùa Thường Niên 2019, TV.91 : 2-3, 13-14, 15-16  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 7c Mùa Thường Niên
/ 162 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 7c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 7c Mùa Thường Niên 2019, TV102: 1-2, 3-4, 8 & 10, 12-13  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 6c Mùa Thường Niên
/ 185 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 6c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 6c Mùa Thường Niên TV1: 1-2, 3, 4 và 6  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 5c Mùa Thường Niên
/ 161 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 5c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 5c Mùa Thường Niên TV.137 : 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 4c Mùa Thường Niên
/ 173 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 4c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 4c Mùa Thường Niên TV70: 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab và 17

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Thường Niên
/ 252 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 3c Mùa Thường Niên 2019, TV.18. 8, 9, 10, 15  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Thường Niên
/ 190 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 2c Mùa Thường Niên TV.95: 1-2a, 2b-3,  7-8a, 9-10a & c

Lời dẫn và Đáp ca CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 181 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: https://www.youtube.com/watch?v=Snejj_gj6b8  

Trực Tuyến Lễ Truyền Chức Linh Mục 03.01.2019
/ 229 / Video Công Giáo

Trực Tuyến Lễ Truyền Chức Linh Mục 03.01.2019

Trực Tuyến Thánh Lễ - Truyền Chức Linh Mục Tại Gp Ban Mê Thuột 03.01.2019  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
/ 203 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video 1. Ngày 01.01.2019 lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=-gT2iDUkrBQ&t=15s 2. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh: https://www.youtube.com/watch?v=-gT2iDUkrBQ&t=15  

Lời dẫn - Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất
/ 173 / Video Công Giáo

Lời dẫn - Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất

Lời dẫn - Đáp ca bằng video Lễ Thánh Gia Thất    

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 4 C
/ 157 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 4 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 4 C https://www.youtube.com/watch?v=aNkrc-WL5Fs

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 3 C
/ 179 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 3 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 3 C https://www.youtube.com/watch?v=Z7__aHHobJo

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ
/ 179 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ

Trực tuyến Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 08.12.2018    

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 2 C
/ 178 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 2 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 2 C https://www.youtube.com/watch?v=s06OsdTopJg  

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 1 C
/ 187 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 1 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 1 C https://www.youtube.com/watch?v=YSap4rV9mVQ  

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi
/ 134 / Video Công Giáo

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi