VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ THĂNG THIÊN
/ 29 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ THĂNG THIÊN

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 7B Phục Sinh -  LỄ THĂNG THIÊN  https://youtu.be/xx8vwTlvm6U   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ HIỆN XUỐNG
/ 17 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ HIỆN XUỐNG

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 8B Phục Sinh -  LỄ HIỆN XUỐNG https://youtu.be/QmHd6KAEIQM   AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần
/ 20 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần https://www.youtube.com/watch? v=JdH3kGSDaMk  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh
/ 28 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh   https://youtu.be/IVXQwsfk6bU   AUDIO:  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh
/ 30 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh   https://youtu.be/PEy_n4uk4rs     AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh
/ 53 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=6q9KXF3huVs  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:
/ 36 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=sS3eCTYmWEc  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh
/ 51 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH https://youtu.be/rjb8-OHg2Ro     AUDIO:  

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa
/ 49 / Video Công Giáo

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa

VIDEO HỌP MẶT TRI ÂN ÔNG BÀ CỐ HẠT CHÍNH TÒA - MẪU TÂM - GIANG SƠN - BUÔN HÔ - Giáo xứ Phúc Lộc, Phúc Bình (hạt Đăk Mil) Ngày 12.5.2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện  

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh
/ 35 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh 2018, TV.4: 2, 4, 7, 9  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh
/ 23 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh   https://youtu.be/YD9os60Zvqc     AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/chinh-anh-em-doan-trang

Chúa Nhật 2B Phục Sinh
/ 49 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 2B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 2B Phục Sinh https://youtu.be/j0uTv0fKCt0   AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/phuc-sinh-2b-van-trang

Chúa Nhật Phục Sinh
/ 26 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Phục Sinh https://youtu.be/JYHWrOLVcoU   AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/alleluia-thuy-nhung

Diễn nguyện cuộc tử nạn của Chúa Giêsu - GX Phúc Lộc
/ 264 / Video Công Giáo

Diễn nguyện cuộc tử nạn của Chúa Giêsu - GX Phúc Lộc

Diễn nguyện cuộc tử nạn của Chúa Giê su - GX Phúc Lộc - GP.BMT  

Chúa Nhật Phục Sinh:
/ 22 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Phục Sinh:

Chúa Nhật Phục Sinh:  https://www.youtube.com/watch?v=HRRPVAwb2Gs  

Chúa Nhật Lễ Lá
/ 24 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Lễ Lá

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Lá https://www.youtube.com/watch? v=LVEMKDc8lz8&feature=youtu.be   AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/con-vua-dav

Chúa Nhật LỄ LÁ 2018
/ 30 / Video Công Giáo

Chúa Nhật LỄ LÁ 2018

Chúa Nhật LỄ LÁ 2018, TV21: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24  

Chúa Nhật 5B Mùa Chay
/ 24 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 5B Mùa Chay

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Mùa Chay https://youtu.be/kZdrQ3NfSwo AUDIO

Chúa Nhật 4B Mùa Chay
/ 41 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 4B Mùa Chay

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Mùa Chay https://youtu.be/WKUTN8TVuQo   Audio: Con rắn đồng

Chúa Nhật Thường Niên 6B
/ 20 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Thường Niên 6B

VIDEO CLIP: BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Thường Niên 6B https://youtu.be/CmPwDOjBRE4

Chúa Nhật 6b TN, tv31: 1-2, 5, 11
/ 19 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 6b TN, tv31: 1-2, 5, 11

Chúa Nhật 6b mùa Thường Niên 2018, tv31: 1-2, 5, 11  

khánh thành nt Dak Nhau
/ 22 / Video Công Giáo
Chúa Nhật 4 B Thường Niên
/ 16 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 4 B Thường Niên

BÀI CA LỜI CHÚA  Chúa Nhật 4 B Thường Niên