TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2021
/ 160 / Video Công Giáo

TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2021

Thánh Lễ Truyền Dầu có mục đích tưởng niệm việc Chúa lập bí tích Truyền Chức Thánh, tái diễn hy lễ của Chúa Kitô trên Thánh giá, tha tội cho muôn dân,
Thánh lễ An táng LM Irênê Nguyễn Bình Tĩnh
/ 83 / Video Công Giáo
Bài giảng lễ Mùng một tết Tân Sửu 2021
/ 309 / Video Công Giáo
Thánh lễ Làm phép nhà thờ Tân Hòa
/ 231 / Video Công Giáo
Thánh lễ Làm phép nhà thờ Kim Ngọc
/ 159 / Video Công Giáo
NGÀY GẶP GỠ ANH CHỊ EM DI DÂN -2020
/ 203 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ MINH HƯNG
/ 384 / Video Công Giáo
GX Buôn Hô: 60 năm thành lập
/ 260 / Video Công Giáo
Hướng dẫn mục vụ cho người xa quê
/ 193 / Video Công Giáo
An táng Cha Gioan Nguyễn Sơn
/ 308 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ ĐẶT ĐÁ NT MÂN CÔI
/ 307 / Video Công Giáo
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020
/ 297 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020
/ 654 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020
/ 382 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020
/ 294 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020
/ 327 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020
/ 326 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020
/ 359 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020
/ 276 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020
/ 431 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020
/ 285 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020
/ 287 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng