Giải đáp phụng vụ: Ai mang sách Tin Mừng? Nói thêm về việc ai đọc bài Thương Khó.
/ 24 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Ai mang sách Tin Mừng? Nói thêm về việc ai đọc bài Thương Khó.

Giải đáp phụng vụ: Ai mang sách Tin Mừng? Nói thêm về việc ai đọc bài Thương Khó. Nguyễn Trọn Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học

92-104 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.8-9 Tài liệu Làm việc của Thượn
/ 19 / Giáo Dục Kitô Giáo

92-104 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.8-9 Tài liệu Làm việc của Thượn

g Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.8-9 Vũ Văn An   Chương VIII: Giáo dục toàn diện

Câu hỏi 63. Vì sao Hội Thánh Công Giáo có bảy bí tích trong khi hầu hết các Hội Thánh Tin Lành chỉ có hai?
/ 30 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Câu hỏi 63. Vì sao Hội Thánh Công Giáo có bảy bí tích trong khi hầu hết các Hội Thánh Tin Lành chỉ có hai?

Câu hỏi 63. Vì sao Hội Thánh Công Giáo có bảy bí tích trong khi hầu hết các Hội Thánh Tin Lành chỉ có hai? Chính yếu thì đây là vấn đề thuộc lịch sử. Nhiều giáo phái Tin Lành có nguồn gốc từ các giáo phái Tin Lành trước đó, vốn tách ra từ

Thời tuyệt vời nhất để làm một linh mục
/ 41 / Giáo Dục Kitô Giáo

Thời tuyệt vời nhất để làm một linh mục

Thời tuyệt vời nhất để làm một linh mục Vũ Văn An  

28-43 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.3
/ 32 / Giáo Dục Kitô Giáo

28-43 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.3

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.3 & 4

44-62Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.1
/ 34 / Giáo Dục Kitô Giáo

44-62Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.1

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.1 & 2

63-79 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.3-5
/ 29 / Giáo Dục Kitô Giáo

63-79 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.3-5

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.3-5

6-27 Tài liệu Làm việc của THĐ Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.1
/ 26 / Giáo Dục Kitô Giáo

6-27 Tài liệu Làm việc của THĐ Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.1

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.1 & 2

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ NÚI CARMELO Ngày 16 tháng 7
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ NÚI CARMELO Ngày 16 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ NÚI CARMELO Ngày 16 tháng 7 Xh 2,1-15a Tin Mừng thánh Luca 2,41-52

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARIA MADALENA Tin Mừng thánh Gioan 20,1-2.11-18 Ngày 22 tháng 7 Tin Mừng  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 25 tháng 7
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 25 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Tin Mừng thánh Mátthêu 20,20-28 Ngày 25 tháng 7 Tin Mừng   Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê (Mc 10: 35 -40 )  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7
/ 41 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA Hc 44, 1.10-15 Tin Mừng thánh Mátthêu 13,16-17 Ngày 26 tháng 7 Tin Mừng   16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả

1-5 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon
/ 38 / Giáo Dục Kitô Giáo

1-5 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon

1-5 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn
/ 35 / Giáo Dục Kitô Giáo

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love

Đặt vấn đề về cô đơn
/ 42 / Giáo Dục Kitô Giáo

Đặt vấn đề về cô đơn

Đặt vấn đề về cô đơn  

Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích
/ 33 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích

Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích Vũ Văn An  

Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa.
/ 34 / Kiến Thức Về Giáo Lý

Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa.

Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa. Giuse Thẩm Nguyễn  

1 Ba căng thẳng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon
/ 42 / Giáo Dục Kitô Giáo

1 Ba căng thẳng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon

Ba căng thẳng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon Vũ Văn An

Tác dụng tích cực của Chú Dẫn về Ấn Tích Bí Tích
/ 29 / Giáo Dục Kitô Giáo

Tác dụng tích cực của Chú Dẫn về Ấn Tích Bí Tích

Tác dụng tích cực của Chú Dẫn về Ấn Tích Bí Tích Vũ Văn An  

Giải đáp phụng vụ: Trả lời một số thắc mắc phụng vụ
/ 44 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Trả lời một số thắc mắc phụng vụ

Giải đáp phụng vụ: Trả lời một số thắc mắc phụng vụ Nguyễn Trọn Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Liên quan đến

LỜI CHÚA LÀ NGUỒN MẠCH CỦA GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO
/ 41 / Học Hỏi Kinh Thánh

LỜI CHÚA LÀ NGUỒN MẠCH CỦA GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

LỜI CHÚA LÀ NGUỒN MẠCH CỦA GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO     Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng   Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo không phải là một ý thức hệ, một lý thuyết xã hội hay một hệ thống kinh tế thuần tuý mà là cách

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật?
/ 53 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật?

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật? Nguyễn Trọn Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương

Tập tục làm phép nhà
/ 44 / Giáo Dục Kitô Giáo

Tập tục làm phép nhà

Tập tục làm phép nhà Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long   Có nhiều gia đình Công Giáo xưa nay có nếp sống đạo đức, khi dọn vào cư ngụ trong căn nhà mới, thường xin làm phép nhà cho ở được bằng an. Tập tục đạo đức làm phép nhà không là một Bí