Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không?
/ 22 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không?

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không? Nguyễn Trọn Đa     Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

Chứng từ đức tin thời Internet - bài 2
/ 15 / Giáo Dục Kitô Giáo

Chứng từ đức tin thời Internet - bài 2

Chứng từ đức tin thời Internet: Chúa Đã Gieo Trồng, Hãy Chăm Sóc Và Gặt   Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh Trong hai người đến xin học giáo lý, vị cao niên hơn, đã 71 tuổi, đứng đầu một nhóm cư sĩ. Mười năm qua, bà đã từng quảng bá và mời gọi

Chứng từ đức tin thời Internet - bài 3
/ 22 / Giáo Dục Kitô Giáo

Chứng từ đức tin thời Internet - bài 3

CHÚA ĐÓ ! Chứng từ đức tin thời Internet - bài 3 Cho tới hết năm 2018, nghĩ tới việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót, tôi chỉ bận tâm tới chuỗi kinh và việc tưởng niệm lúc ba giờ chiều. Mãi sau lễ Hiển Linh 2019, tôi mới quan tâm tìm nghe những

Câu trả lời cho vài thắc mắc về Mc 10, 17-22
/ 21 / Giáo Dục Kitô Giáo

Câu trả lời cho vài thắc mắc về Mc 10, 17-22

Câu trả lời cho vài thắc mắc về Mc 10, 17-22   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu   1. Theo văn mạch câu 19 và 20, con hiểu là nếu cứ giữ 10 giới răn là có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Như vậy thanh niên này đã nắm chắc phần thưởng đời đời

Lười biếng
/ 28 / Giáo Dục Kitô Giáo

Lười biếng

Lười biếng   François Regis Bastide, văn hào Pháp, (1926-1996), báo: L’Évènement du Jeudi   Tội  lười biếng chỉ có một tì vết: nó bị mang tiếng xấu. Thuở còn bé, nếu tôi không dám nói, hầu như tất cả chúng ta đều được ru ngủ

ĐỨC MẸ CỦA KINH THÁNH VÀ ĐỨC MẸ CỦA LÒNG SÙNG KÍNH
/ 33 / Giáo Dục Kitô Giáo

ĐỨC MẸ CỦA KINH THÁNH VÀ ĐỨC MẸ CỦA LÒNG SÙNG KÍNH

ĐỨC MẸ CỦA KINH THÁNH VÀ ĐỨC MẸ CỦA LÒNG SÙNG KÍNH   Có nhiều người tin rằng: Người Công giáo La Mã có khuynh hướng sùng bái Đức Mẹ, còn người Tin Lành và phái Phúc âm thì có khuynh hướng bài trừ Đức Mẹ.  Cả hai đều không chuẩn

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên.
/ 29 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên.

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông

THIÊN CHÚA THỬ LÒNG ÔNG ÁP-RA-HAM.
/ 26 / Học Hỏi Kinh Thánh

THIÊN CHÚA THỬ LÒNG ÔNG ÁP-RA-HAM.

THIÊN CHÚA THỬ LÒNG ÔNG  ÁP-RA-HAM.                                                          

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C   Tin Mừng   3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ Is 61, 9-11 Tin Mừng thánh Luca 2,41-51 Thứ bảy sau lễ thánh Tâm Chúa Giêsu Tháng 6

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH Thứ hai, sau Lễ Hiện Xuống Ga 19,25-27   Tin Mừng  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5 Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5 Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT Ngày 31 tháng 5
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT Ngày 31 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT Tin Mừng thánh Luca  1,39-56 Ngày 31 tháng 5   TIN MỪNG Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 171 - 180
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 171 - 180

VUI HỌC THÁNH KINH 17  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 3   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 181 - 190
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 181 - 190

VUI HỌC THÁNH KINH 17  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 3   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 191 - 200
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 191 - 200

VUI HỌC THÁNH KINH 17  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 3   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 201 - 210
/ 33 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 201 - 210

VUI HỌC THÁNH KINH 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 3   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ
/ 40 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ I- Nền tảng để nhìn lại Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ của Hội Thánh nói chung và thánh nhạc nói

Mê đắm sắc dục
/ 40 / Giáo Dục Kitô Giáo

Mê đắm sắc dục

Mê đắm sắc dục Philippe Sollers, báo: L’Évènement du Jeudi   Tội mê đắm sắc dục còn tồn tại đến ngày nay không? Ở đâu? Lúc nào? Bằng cách nào? Ở thiên đàng hay hạ giới? Vào thời Trung cổ? Ở thế kỷ 18 tại Pháp? Chắc chắn tội mê đắm sắc dục giờ

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào?
/ 24 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào?

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ

VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
/ 100 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5 Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11

VHTK THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ Ngày 14 tháng 5
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ Ngày 14 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ Ngày 14 tháng 5 Cv 1, 15-17. 20-26 Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17   Tin Mừng   9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của