Người được Chúa Giêsu thương mến
/ 6 / Học Hỏi Kinh Thánh

Người được Chúa Giêsu thương mến

Người được Chúa Giêsu thương mến By   

27 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung
/ 20 / Học Hỏi Kinh Thánh

27 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

26 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung
/ 16 / Học Hỏi Kinh Thánh

26 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

25 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội, vai trò phụ nữ
/ 21 / Học Hỏi Kinh Thánh

25 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội, vai trò phụ nữ

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội, vai trò phụ nữ

Lời nói đầu sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin
/ 18 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lời nói đầu sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin

Lời nói đầu sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin  By   

Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường.
/ 38 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường.

Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường. Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 601 - 610
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 601 - 610

VUI HỌC THÁNH KINH 23  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 601 - 610   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

24 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội
/ 26 / Học Hỏi Kinh Thánh

24 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 591 - 600
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 591 - 600

VUI HỌC THÁNH KINH 23  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 591 - 600   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ELISABETH HUNGARI Ngay 17 tháng 11
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ELISABETH HUNGARI Ngay 17 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ELISABETH HUNGARI Ngay 17 tháng 11 Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30

Mẫu gương tha thứ của Bà Phan Thị Kim Phúc
/ 43 / Giáo Dục Kitô Giáo

Mẫu gương tha thứ của Bà Phan Thị Kim Phúc

Mẫu gương tha thứ của Bà Phan Thị Kim Phúc, «Em bé Napalm» năm xưa “Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng với tình yêu tôi có thể thay đổi tương lai”. Bà Phan Thị Kim Phúc - “Em bé Napalm” năm xưa đã xác quyết như trên sau 47 năm phải chịu đựng

Thiên Chúa của người sống
/ 29 / Học Hỏi Kinh Thánh

Thiên Chúa của người sống

Thiên Chúa của người sống Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long   Vào thời Chúa Giêsu cách đây hơn hai ngàn năm có hai phong trào tôn giáo thế lực mạnh trong xã hội Do Thái: phái Phariseo và phái Saduseo. Phái Phariseo là phong trào của giới

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 581 - 590
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 581 - 590

VUI HỌC THÁNH KINH 23  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 581 - 590   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARGARITA SCOTLAND, Ngày 16 tháng 11
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARGARITA SCOTLAND, Ngày 16 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARGARITA SCOTLAND, Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13 Ngay 16 tháng 11

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 571 - 580
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 571 - 580

VUI HỌC THÁNH KINH 23  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 571 - 580   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

VHTK THÁNH GIÔSAPHAT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 12 tháng 11
/ 55 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIÔSAPHAT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 12 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIÔSAPHAT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 12 tháng 11 Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ALBERTO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 15 tháng 11
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ALBERTO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 15 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ALBERTO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20 Ngày 15  tháng 11  

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 561 - 570
/ 21 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 561 - 570

VUI HỌC THÁNH KINH 23  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 561 - 570   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục Ngày 11 tháng 11
/ 39 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục Ngày 11 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9 Ngày 11 tháng 11

VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 541 - 550
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 541 - 550

VUI HỌC THÁNH KINH 22  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8 * 541 - 550   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 551 - 560
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 551 - 560

 ​VUI HỌC THÁNH KINH 22  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8 * 551 - 560   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

VHTK THÁNH LÊÔ CẢ, GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ Ngày 10 tháng 11
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH LÊÔ CẢ, GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ Ngày 10 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LÊÔ CẢ, GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20 Ngày 10  tháng 11

VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 531 - 540
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 531 - 540

VUI HỌC THÁNH KINH 22  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8 * 531 - 540   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.