BÀI 62 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH
/ 21 / Giáo Dục Kitô Giáo
BÀI 61 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH
/ 16 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 61 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH

“Tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18, 37b)
BÀI 60 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 12 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 60 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

"Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo
BÀI 59 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 20 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 59 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

”Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” (Lc 17,15-18).
BÀI 58 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 24 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 58 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

“Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa.” (1 Pr 3,10).
Tổng lãnh thiên thần
/ 30 / Giáo Dục Kitô Giáo

Tổng lãnh thiên thần

Thiên Thần được Thiên Chúa dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa và trợ giúp cho con người hướng về Thiên Chúa.
BÀI 57 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 35 / Giáo Dục Kitô Giáo
BÀI 56 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 29 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 56 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

Thánh Gia-cô-bê dạy : “Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hòan hảo, có khả năng kiềm chế bản thân” (Gc 3,2)
BÀI 55  VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 44 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 55 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : Vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5).
BÀI 54 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 34 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 54 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

anh em hãy nên hòan thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hòan thiện” (Mt 5,47-48).
BÀI 53 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 69 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 53 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

Thánh Phao-lô dạy : “Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,3-4).
BÀI 52 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 32 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 52 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

 ”Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).
BÀI 51 VĂN HOÁ GIAO TIẾP
/ 41 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 51 VĂN HOÁ GIAO TIẾP

Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người”. (Cl 4,5-6).
BÀI 50 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 36 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 50 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38).
BÀI 49 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 45 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 49 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1 Ga 3,17-18).
BÀI 48 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 37 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 48 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35).
BÀI 47 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 45 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 47 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,9-13).
Thống hối và Kinh thương xót trong Thánh lễ
/ 64 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Thống hối và Kinh thương xót trong Thánh lễ

Khi nào bỏ qua hành động thống hối và Kinh thương xót trong thánh lễ?

BÀI 46 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 43 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 46 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,29).
BÀI 45 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 44 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 45 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12,16-21).
BÀI 45 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 35 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 45 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12,16-21).
BÀI 44 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 50 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 44 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào của con so sánh nổi. ( Cn 3,13-15).
BÀI 43 VĂN HOÁ ỨNG XỬ
/ 37 / Giáo Dục Kitô Giáo

BÀI 43 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Thánh Phao-lô dạy phải ăn ở khôn ngoan noi gương Đức Giê-su : “Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh  em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh  em nên giầu có  ( 2 Cr 8,9).