GĐPTTT Chúa Giêsu Mừng Bổn Mạng
/ 74 / Tin Đoàn Thể CG

GĐPTTT Chúa Giêsu Mừng Bổn Mạng

Sáng 26/6/2020, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hà, giáo hạt Buôn Hô, hơn 500 đoàn viên thuộc 15 xứ đoàn trong giáo phận Ban Mê thuột đã quy tụ về mừng lễ Thánh Tâm Chúa, bổn mạng GĐPTTTCG.
Giỗ Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh 2020
/ 1001 / Tin Đoàn Thể CG

Giỗ Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh 2020

Thời gian thấm thoát thoi đưa! Một năm đã trôi qua. Năm nay chúng ta không được hội tụ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh vì đại dịch Covid-19.
Mọi chuyện rồi sẽ qua!
/ 1620 / Tin Đoàn Thể CG

Mọi chuyện rồi sẽ qua!

Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay (Thánh vịnh 37:4-5).
HĐGD Đa Minh GP.BMT mừng Bổn mạng – 2019
/ 1585 / Tin Đoàn Thể CG
Gia đình PTTT Buôn Hô Tuyên Hứa
/ 488 / Tin Đoàn Thể CG
NÉN HƯƠNG DÂNG THẦY
/ 514 / Tin Đoàn Thể CG
LBT- Thánh lễ cầu nguyện tháng Chín
/ 696 / Tin Đoàn Thể CG
LBT- Tháng Chín ngọt ngào
/ 706 / Tin Đoàn Thể CG
Đến thăm bạn ốm
/ 1520 / Tin Đoàn Thể CG
LBT- Thánh lễ cầu nguyện tháng Tám
/ 661 / Tin Đoàn Thể CG
LBT- Tháng Tám heo may
/ 518 / Tin Đoàn Thể CG
LBT- Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy - 2019
/ 763 / Tin Đoàn Thể CG
Tháng Bảy LBT
/ 632 / Tin Đoàn Thể CG
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Mừng Bổn Mạng
/ 574 / Tin Đoàn Thể CG
Mưa tháng Sáu
/ 678 / Tin Đoàn Thể CG
LBT - Thánh lễ cầu nguyện Tâm tình tháng Năm
/ 720 / Tin Đoàn Thể CG
Nhóm trẻ Bồ Câu kết thúc năm học 2018-2019
/ 541 / Tin Đoàn Thể CG
Một ngày đi thăm bệnh nhân
/ 986 / Tin Đoàn Thể CG
Tháng Năm – Nắng Mùa Hè
/ 688 / Tin Đoàn Thể CG
LBT - Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư
/ 814 / Tin Đoàn Thể CG
Lễ Giỗ Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh – 2019
/ 755 / Tin Đoàn Thể CG