Bài giảng lễ Chúa nhật Truyền giáo 2019
/ 195 / Bài Giảng Audio
Bài giảng Lễ Mẹ Lên Trời (15/08/2019)
/ 231 / Bài Giảng Audio
Bài giảng lễ Ngọc khánh Linh mục cha Irênê
/ 673 / Bài Giảng Audio
Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 27 thường niên
/ 549 / Bài Giảng Audio
Gia nghiệp đời con
/ 365 / Bài Giảng Audio
Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh - 2018
/ 514 / Bài Giảng Audio
Bài giảng Lễ Truyền Dầu 2018
/ 469 / Bài Giảng Audio
Căn tính và sứ mạng đời sống thánh hiến...
/ 460 / Bài Giảng Audio
Bài giảng Vọng lễ Phục Sinh 2016
/ 399 / Bài Giảng Audio
LỄ TRUYỀN DẦU – Đồng Xoài, Bình Phước
/ 410 / Bài Giảng Audio