GIÁO XỨ VINH TRUNG
/ 1042 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ VINH TRUNG

GIÁO XỨ VINH TRUNG

GIÁO XỨ VINH HÒA
/ 2526 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ VINH HÒA

GIÁO XỨ VINH HÒA GIÁO XỨ VINH HÒA LƯỢC SỬ GIÁO XỨ VINH HÒA - 52 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN “Hãy chiêm ngưỡng những kỳ công Chúa đã làm cho chúng ta, mà lớn tiếng ngợi khen Người”. (Tôbia 13, 7) * Tên Giáo

GIÁO XỨ TÂN HÒA
/ 1539 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ TÂN HÒA

GIÁO XỨ TÂN HÒA

GIÁO XỨ KIM PHÁT
/ 1681 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ KIM PHÁT

GIÁO XỨ KIM PHÁT

GIÁO XỨ KIM HÒA
/ 443 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ KIM HÒA

GIÁO XỨ KIM HÒA GIÁO XỨ KIM HÒA Năm thành lập: 01.01.2006 Bổn mạng Giáo xứ: Gioan Baotixita Số Giáo dân: 2.452 Giới thiệu:  I. Tên gọi: Giáo xứ Kim

GIÁO XỨ KIM CHÂU
/ 1642 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ KIM CHÂU

GIÁO XỨ KIM CHÂU GIÁO XỨ KIM CHÂU I. Đặc điểm đặc trưng Giáo xứ: Giáo xứ: Kim Châu – Giáo hạt Giang Sơn Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội. Kính ngày: 08/12 Thôn Kim châu, Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin tỉnh

GIÁO XỨ HÒA BÌNH
/ 517 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ HÒA BÌNH

GIÁO XỨ HÒA BÌNH

GIÁO XỨ GIANG SƠN
/ 1198 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ GIANG SƠN

GIÁO XỨ GIANG SƠN

GIÁO XỨ EA KMAR
/ 577 / Hạt Giang Sơn

GIÁO XỨ EA KMAR

GIÁO XỨ EA KMAR