GIÁO XỨ VINH TRUNG
/ 1204 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ VINH HÒA
/ 3008 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ TÂN HÒA
/ 1746 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ KIM PHÁT
/ 1895 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ KIM HÒA
/ 502 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ KIM CHÂU
/ 2033 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ HÒA BÌNH
/ 568 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ GIANG SƠN
/ 1473 / Hạt Giang Sơn
GIÁO XỨ EA KMAR
/ 630 / Hạt Giang Sơn