GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 508 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU

GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU ​​ GIÁO XỨ ĐỨC

GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 1187 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI

GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI

GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 534 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN

GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN

GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 613 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM

GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM

GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 538 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ ĐĂK NHAU

GIÁO XỨ ĐĂK NHAU

GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 660 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ TÂN LẬP

GIÁO XỨ TÂN LẬP GIÁO XỨ TÂN LẬPGiới thiệu:  1. Tên gọi: GIÁO XỨ TÂN LẬP           Xã Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình

GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 1021 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ TÂN HƯNG

GIÁO XỨ TÂN HƯNG ​​ GIÁO XỨ TÂN HƯNG

GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 446 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ THUẬN PHÚ

GIÁO XỨ THUẬN PHÚ GIÁO XỨ THUẬN PHÚ Giới thiệu:  Hình thành từ sau năm 1975, giáo dân các nơi về lập nghiệp. Năm 1996, dựng Nhà nguyện Năm 1998, dựng Nhà thờ tạm 200m2. Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ và cha Anrê Lê Trần Bảo coi sóc. Năm 2001, cha

GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 514 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ THUẬN LỢI

GIÁO XỨ THUẬN LỢI

GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 449 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN

GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN

GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 458 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG

GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG

GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 404 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG

GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG Năm thành lập: 03.03.2009 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse thợ Số Giáo dân: 1217 Giới thiệu:  Trước năm 1975, nơi đây được gọi là Nhà thờ Bù Na do Cha Quản xứ Giuse Đinh Khiết Thịnh xây dựng. Nhưng sau đó

GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 487 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ BÌNH MINH

GIÁO XỨ BÌNH MINH GIÁO XỨ BÌNH MINH Theo Thông Tin Tháng 5/2017của Văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Giáo xứ Bình Minh đã được Đức Cha Vinh Sơn thiết lập và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ (Phó xứ Đăk Nhau, Quản nhiệm Bình

GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 793 / Hạt Đồng Xoài

GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG

GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG