Đức Giê-su Ki-tô – Đường hiệp nhất nên một
/ 1667 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hiệp nhất nên một

Ý niệm hiệp nhất được đề cập trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống con người, chẳng hạn như sự hiệp nhất về mục đích, sự hiệp nhất về hành động, sự hiệp nhất về nguồn gốc, sự hiệp nhất của các thực thể mà con người có thể kinh nghiệm.

Đức Giêsu Kitô – Đường giữa thế gian
/ 1202 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giêsu Kitô – Đường giữa thế gian

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19,2).

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tình bạn
/ 445 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tình bạn

Tình yêu và tình bạn là hai chủ đề quan trọng của đời sống con người và nhiều khi con người khó có thể phân biệt rõ ràng đâu là tình yêu và đâu là tình bạn.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn
/ 754 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

Tâm tình tạ ơn thật đa dạng và liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống con người. Bài viết này chủ yếu trình bày tâm tình tạ ơn theo nghĩa thần học (đặc biệt là Ki-tô học) hơn là theo nghĩa văn hóa, xã hội hay tâm lý.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường ân sủng
/ 1008 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường ân sủng

“Ân sủng cho chúng ta tham dự vào sự sống Thiên Chúa, vào đời sống thâm sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, người Ki-tô hữu tham dự vào ân sủng của Đức Ki-tô, Đầu của Thân Thể” (GLGHCG 1997).

Đức Giêsu Kitô – Đường vĩnh cửu
/ 392 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giêsu Kitô – Đường vĩnh cửu

“Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất” (Is 40,28).

Đức Giêsu Kitô – Đường Vương quốc Thiên Chúa
/ 565 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giêsu Kitô – Đường Vương quốc Thiên Chúa

Thiên Chúa là Vua với nghĩa rằng Người là Đấng Sáng Tạo, là Chủ Thể và là Thẩm Phán của con người cũng như vạn vật (1 Sbn 29,10-12; Tv 24,10; Tv 103,19).

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng
/ 391 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

Đối với Ki-tô Giáo, hy vọng (đức cậy /ἐλπίς) cùng với đức tin (πίστις) và đức mến (ἀγάπη) là ba nhân đức nền tảng, cũng là ‘ba món quà’ vô giá mà Thiên Chúa ban tặng con người.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sáng tạo
/ 774 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sáng tạo

Sáng tạo được diễn tả qua những tư duy độc đáo, những phát minh hữu ích, những cải biến trổi vượt trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng như nhiều hình thức khoa học khác.

Đức Giêsu Kitô – Đường khôn ngoan
/ 708 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giêsu Kitô – Đường khôn ngoan

Đối với Ki-tô Giáo, theo thánh Tô-ma A-qui-nô, khôn ngoan được diễn tả nơi khả năng của lý trí cũng như nơi sự kết hợp giữa lý trí và đức tin.

Đức Kitô – Đường trong Chúa Thánh Thần
/ 684 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Kitô – Đường trong Chúa Thánh Thần

Hình ảnh hay biểu tượng đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội loài người bởi vì nhờ đó con người có thể cảm nghiệm được các thực tại mầu nhiệm sâu thẳm.

Giới trẻ BMT -Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 955 / Ban mục vụ Giới trẻ

Giới trẻ BMT -Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sáng ngày 24/6/2022, Ban Mục vụ Giới trẻ đã đến và tổ chức 1 buổi Hội chợ vui chơi và ẩm thực cho 150 em học sinh của trường Chuyên biệt Vi Nhân của các nữ tu dòng Phaolô.

Tặng quà 1/6 cho trẻ em Sắc tộc
/ 750 / Ban mục vụ Giới trẻ

Tặng quà 1/6 cho trẻ em Sắc tộc

Sáng Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 29/5/2022, Đại diện Giới Trẻ Cụm I Hạt Chính Tòa đã tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi thuộc Giáo điểm Ea Dah, Giáo xứ Phú Xuân

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự thật
/ 555 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự thật

Trong lịch sử nhân loại, con người không ngừng đặt ra những câu hỏi về sự thật (hay chân lý), chẳng hạn như đâu là nền tảng của các hình thức sự thật mà con người có thể kinh nghiệm?

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống
/ 666 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống

Là con người, ai cũng có kinh nghiệm về sự sống. Tuy nhiên, câu hỏi ‘sự sống là gì?’ luôn vượt quá sự hiểu biết và giải thích của con người.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ
/ 526 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ

“Càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn, càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau” (Gv 1,18);

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp
/ 515 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp

Không nghi ngờ gì nữa, hòa hợp là một trong những chủ đề trọng tâm của nội dung đức tin Ki-tô Giáo.

Mạng xã hội và các bạn trẻ tuổi teen
/ 1855 / Ban mục vụ Giới trẻ

Mạng xã hội và các bạn trẻ tuổi teen

Bài viết này muốn bàn đến vào mối tương quan giữa những bạn trẻ thuộc lớp tuổi teen (từ 13 - 19 tuổi) và việc sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới
/ 591 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới

Theo nghĩa thông thường, giao ước được hiểu như là sự ràng buộc giữa hai hay nhiều thực thể, bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và chế tài liên quan.

Đồng hành với người trẻ trong đời sống
/ 973 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đồng hành với người trẻ trong đời sống

Mạng xã hội (Social Network) là một trong những phương tiện truyền thông mới (New Media) tác động đến đời sống con người, đặc biệt là người trẻ.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể
/ 625 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa.
Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính
/ 587 / Ban mục vụ Giới trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính

Theo nội dung đức tin Ki-tô Giáo, từ công chính gần nghĩa với từ thánh thiện.
ĐGH Phanxicô và người trẻ Việt Nam
/ 992 / Ban mục vụ Giới trẻ

ĐGH Phanxicô và người trẻ Việt Nam

Giáo Hoàng Phanxicô là người rất thực tế, không bắt buộc người trẻ phải làm điều này, tránh làm điều kia.