Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ MẬU
/ 104 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ MẬU

Thân mẫu nữ tu Anna Nguyễn Thị Thu Vân -Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

Ai tín: Ông Cố GIUSE NGUYỄN SÁNG
/ 154 / Tin Vắn

Ai tín: Ông Cố GIUSE NGUYỄN SÁNG

Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Lệ Hà -Dòng Carmel - Vũng Tàu

Ai tín: ÔNG CỐ PX. HỒ ĐỨC TAM
/ 152 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PX. HỒ ĐỨC TAM

Thân phụ nữ tu Maria Hồ Thị Cẩm Nhung -Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, tỉnh dòng Tây Nguyên

Ai tín: ÔNG CỐ G.B. NGUYỄN ĐÌNH THĂNG
/ 181 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ G.B. NGUYỄN ĐÌNH THĂNG

Thân phụ Nữ tu Têrêxa Nguyễn Hoàng Gia Yến -Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Ai tín: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ LAN
/ 131 / Tin Vắn

Ai tín: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ LAN

Thân mẫu Đan sĩ Phêrô Nguyễn Ngọc Châu -Đan viện Xitô Mỹ Ca, Nha Trang

Ai tín: ÔNG CỐ GIOAKIM PHAN NGỌC CẨN
/ 131 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIOAKIM PHAN NGỌC CẨN

Thân phụ nữ tu Anna Phan Thị Như Mến -Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Sài Gòn -đang phục vụ tại giáo xứ Thiên Phước, giáo hạt Gia Nghĩa.

Ai tín: Bà cố ANNA ĐỖ THỊ HÁT
/ 195 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố ANNA ĐỖ THỊ HÁT

Thân mẫu: 1. Cha PX. Trần Khánh Dư -Mục vụ tại Giáo xứ Lạc Sơn, Giáo phận Hà Tĩnh. 2. Thầy Gioan Phaolô Phan Quang Quyến, OFM -Tu viện Phanxicô Thủ Đức

AI TÍN: ÔNG CỐ P.X. DƯƠNG MINH KHỞI
/ 1036 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ P.X. DƯƠNG MINH KHỞI

Thân phụ linh mục Giuse Dương Minh Hoàng -Phó xứ Thánh Linh, giáo hạt Mẫu Tâm

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐẶNG HỮU HƯỜNG
/ 261 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐẶNG HỮU HƯỜNG

Thân phụ linh mục Tôma-Thiện Đặng Kim Hoàng -Dòng Biển Đức (Đã qua đời tại Hoa Kỳ năm 2017)

Ai tín: Bà Cố MARIA VŨ THỊ NHIỆM
/ 364 / Tin Vắn

Ai tín: Bà Cố MARIA VŨ THỊ NHIỆM

Thân mẫu nữ tu Maria Vũ Thị Mộng Tuyệt -Dòng Trinh Vương Sài Gòn

Ai tín: Bà cố CATARINA NGUYỄN THỊ THANH
/ 311 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố CATARINA NGUYỄN THỊ THANH

Thân mẫu nữ tu Anna Võ Thị Lài -Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

Ai tín: ÔNG CỐ ANTÔN LÊ VĂN SINH
/ 238 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ ANTÔN LÊ VĂN SINH

Thân phụ của nữ tu Maria Lê Thị Ngọc Yến -Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể

Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HÀI
/ 251 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HÀI

Thân mẫu Linh mục Antôn Nguyễn Anh Tôn -Dòng Phanxicô – Anh Em Hèn Mọn

Ai tín: Ông cố Gioan Baotixita ĐINH BẠT HIỂN
/ 278 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố Gioan Baotixita ĐINH BẠT HIỂN

Thân phụ của: Nữ tu Maria Elisabeth Đinh Thị Mỹ Tiên -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN MINH CẢNH
/ 239 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN MINH CẢNH

Thân phụ của 1. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Phương -Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương
2. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hoàng Trúc -Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ HÀ VĂN ĐÍCH
/ 253 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ HÀ VĂN ĐÍCH

Là thân phụ Nữ tu Maria Maria Hà Thị Thu Trang -Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ
/ 273 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ

Thân mẫu Soeur Maria Catarina Nguyễn Thị Linh -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE LÊ TRUNG KIÊN
/ 288 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE LÊ TRUNG KIÊN

Thân phụ của Nữ tu Anna Lê Thị Phương Thảo, Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

Ai tín: ÔNG CỐ GB NGUYỄN KIM THÀNH
/ 261 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GB NGUYỄN KIM THÀNH

Thân phụ của thầy Gioan Baotixita Nguyễn Kim Anh -tu sĩ Dòng thánh Phanxicô, Việt Nam

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ LÝ THANH TÙNG
/ 468 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ LÝ THANH TÙNG

Thân phụ của Sr. Maria Lý Thị Bích Quyên -Giám tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam

Ai tín: Ông cố PHÊRÔ PHẠM VĂN CHÁNH
/ 515 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố PHÊRÔ PHẠM VĂN CHÁNH

Thân phụ Nữ tu Maria Phạm Thị Thúy Bảo -Hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Au tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGỌC
/ 414 / Tin Vắn

Au tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGỌC

Thân phụ Nữ tu M. Catarina Nguyễn Thị Tuyết Trâm -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

AI TÍN: ÔNG CỐ GB. TRỊNH VĂN DUYỆT
/ 985 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ GB. TRỊNH VĂN DUYỆT

Thân phụ của Linh mục GB. Trịnh Xuân Cường, Dòng Thánh Thể; Linh mục GB. Trịnh Đình Thế -Quản nhiệm Giáo họ Lạc Thiện và Krông Nô; Nữ tu Anna Trịnh Thị Thu Huyền -Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn.