Ai tín: Bà Cố TÊRÊXA TRẦN THỊ VIỆT
/ 154 / Tin Vắn

Ai tín: Bà Cố TÊRÊXA TRẦN THỊ VIỆT

Thân mẫu của: 1. Nữ Tu Têrêxa Nguyễn Thị Phương Thu (SPC) -Dòng Phaolo Đà Nẵng 2. Nữ Tu M. Lucia Nguyễn Thị Phương Thơ -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 3. Linh mục Giuse Nguyễn Đình Trí (OFM) -Dòng Phanxicô, Việt Nam

Ai tín: Bà cố TÊRÊXA NGUYỄN THỊ KIM YẾN
/ 131 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố TÊRÊXA NGUYỄN THỊ KIM YẾN

Thân mẫu Nữ tu Têrêxa Trần Thị Tuyết Mai -Dòng thánh Phaolô Đà Nẵng,

Ai tín Bà cố M. MADALENA NGUYỄN THỊ TĨNH
/ 113 / Tin Vắn

Ai tín Bà cố M. MADALENA NGUYỄN THỊ TĨNH

Thân mẫu của: 1. Nữ tu Geneviève Lê Thị Mai Phương -Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang. 2. Nữ tu  M. Têrêxa Lê Thị Hồng Phương -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

Ai tín Bà cố Têrêsa Võ Thị Hoa
/ 150 / Tin Vắn

Ai tín Bà cố Têrêsa Võ Thị Hoa

Thân mẫu của Cha Giuse Phạm Văn Nam -Dòng Don Bosco Đà Lạt

Ai tín: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Ý
/ 168 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Ý

Thân mẫu của Soeur Matta Hồ Thị Thủy Ngân -Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Ai tín: Bà cố Anna Nguyễn Thị Xuân
/ 165 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố Anna Nguyễn Thị Xuân

Thân mẫu: - Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Diễm Trinh, Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn. - Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Uyên Châu, Dòng Nữ Vương Hòa Bình. - Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Thủy Vy, Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn. - Thầy Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng, Chủng sinh Thần học 3 ĐCV Sao Biển Nha Trang.

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG
/ 182 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Thân phụ Nữ tu Maria Têrêxa Trần Thị Thùy Trang -hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ

AI TÍN: Ông cố ANPHONGSÔ TRẦN NHÂN VỊ
/ 233 / Tin Vắn

AI TÍN: Ông cố ANPHONGSÔ TRẦN NHÂN VỊ

Thân phụ của Cha Antôn Trần Nhân Tâm -Quản xứ Giáo xứ Thiên Đăng, Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê Thuột

Ai tín: Bà cố Maria Nguyễn Thị Ngãi
/ 176 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố Maria Nguyễn Thị Ngãi

Thân mẫu Nữ tu Matta Hoàng Thị Bích Huyền -Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ LAN
/ 216 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ LAN

Thân mẫu Nữ tu Maria Phạm Thị Kim Liên, OP -Thuộc Dòng Đaminh Rosa Lima

Ai tín: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ HỒNG
/ 284 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ HỒNG

Thân mẫu của Nữ tu Maria Nguuyễn Thị Diễm Trinh -Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Ai tín: Ông cố Phêrô NGUYỄN VĂN MINH
/ 199 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố Phêrô NGUYỄN VĂN MINH

Thân phụ của: Nữ Tu Maria Giuse Nguyễn Thị Minh Hà -Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể

Ai tín: Ông cố ANTÔN NGUYỄN ĐÌNH THANH
/ 207 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố ANTÔN NGUYỄN ĐÌNH THANH

Thân phụ của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Uyên Ly -Dòng Đaminh Tam Hiệp

Ai tín Ông cố: GIUSE Y BLÔN KTLA
/ 209 / Tin Vắn

Ai tín Ông cố: GIUSE Y BLÔN KTLA

Thân phụ Nữ tu Martino Maria H’ Lion Bkrông -Dòng Đaminh Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ai tín: Ông cố Đaminh Phạm Văn Bộ
/ 302 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố Đaminh Phạm Văn Bộ

Thân Phụ của 1. Chị Maria Phạm Thị Lý -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. BMT  2. Chị Maria Phạm Thị Vân Anh -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. BMT

Ai tín: Ông cố Giuse Nguyễn Viễn
/ 229 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố Giuse Nguyễn Viễn

Thân phụ của Nữ tu Isave Nguyễn Thị Thùy Trâm -Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Cần Thơ

Ai tín: Ông Cố Tôma NGUYỄN NGỌC SƠN
/ 294 / Tin Vắn

Ai tín: Ông Cố Tôma NGUYỄN NGỌC SƠN

Thân sinh nữ tu M.Têrêxa Nguyễn Thị Như Ý -Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

Ai tín: Ông cố Phêrô Phạm Trọng Toán
/ 219 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố Phêrô Phạm Trọng Toán

Thân phụ Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hiền -Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Ai tín: Ông cố G.B. NGUYỄN VĂN CỨ
/ 195 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố G.B. NGUYỄN VĂN CỨ

Thân phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Huệ -Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Ai tín: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ MINH HÀ
/ 279 / Tin Vắn

Ai tín: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ MINH HÀ

Thân mẫu nữ tu Maria Trần Thị Lệ Thao -Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa

Ai tín: BÀ CỐ MARIA MAI THỊ BƯỞI
/ 363 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA MAI THỊ BƯỞI

Thân mẫu nữ tu Maria Bùi Thị Ánh -Hội dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HÀ
/ 270 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HÀ

Thân mẫu của Nữ tu M. Võ Thị Hòa -Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế

AI TÍN: Ông Cố ANRÊ NGUYỄN NGỌC
/ 407 / Tin Vắn

AI TÍN: Ông Cố ANRÊ NGUYỄN NGỌC

Thân phụ Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích (Nt Bích Ngọc) -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, GP.BMT