AI TÍN: BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ LÀNH
/ 202 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ LÀNH

Thân mẫu của nữ tu Têrêxa Avila Trần Thị Thu Hoài -Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ HƯỜNG
/ 334 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ HƯỜNG

Thân mẫu của: 1. Linh mục Antôn Hồ Quang Hải -Quản xứ Gia Nghĩa – Giáo hạt Gia Nghĩa
2. Nữ tu Maria Hồ Thị Thu Hà –Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA BÙI THỊ RINH
/ 251 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA BÙI THỊ RINH

Thân mẫu của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Thảo -Hội Thừa Sai Việt Nam

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ HƠN
/ 262 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ HƠN

Thân mẫu của nữ tu Maria Phanxicô Kim Thị Rịu -Dòng Mân Côi Chí Hòa

AI TÍN: ÔNG CỐ ANTÔN NGUYỄN BÁ CÔNG
/ 326 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ ANTÔN NGUYỄN BÁ CÔNG

Thân phụ của 1. Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Hằng -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
2. Thầy Antôn Nguyễn Thế Dũng -Đại chủng sinh thần 2 -Giáo phận Ban Mê Thuột

AI TÍN: Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ PHÁN
/ 581 / Tin Vắn

AI TÍN: Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ PHÁN

Thân mẫu của Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế -Dòng Đaminh Tam Hiệp

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA MARIA BÙI THỊ KHÔI
/ 316 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA MARIA BÙI THỊ KHÔI

Thân mẫu của Cha Giuse Hà Văn Hường, giáo xứ Vinh An -Quản xứ Giáo xứ Kon Măh, Giáo phận Kon Tum

AI TÍN: ÔNG CỐ GB. NGUYỄN VĂN THỌ
/ 332 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ GB. NGUYỄN VĂN THỌ

Thân phụ của: 1- Linh Mục GB. Nguyễn Văn Tâm -Dòng Truyền Giáo cho Người Di Dân – SCALABRINI – Ý
2- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thuận -Dòng Biển Đức – Sài Gòn

AI TÍN: ÔNG CỐ PX. TRẦN XUÂN MAI
/ 283 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ PX. TRẦN XUÂN MAI

Thân phụ của Linh mục PX. Trần Hữu Nhạn -Quản xứ Giáo xứ Vĩnh Kim, Giáo phận Vĩnh Long

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ THIẾT
/ 356 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ THIẾT

Thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Văn Quang -Quản xứ Giáo xứ Thuận Hòa, Giáo hạt Chính Tòa
AI TÍN: Bà Cố ANNA DƯƠNG THỊ NGHIÊM
/ 317 / Tin Vắn

AI TÍN: Bà Cố ANNA DƯƠNG THỊ NGHIÊM

Thân mẫu của: * Linh mục Gioan Nguyễn Văn Luật, OFM (USA). * Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD. * Nữ Tu M. Anna Nguyễn Thị Đức -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHỨNG
/ 262 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHỨNG

Thân mẫu của Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành -Linh mục Quản hạt Đồng Xoài

Ai tín: Bà Cố AGATHA LÊ THỊ PHẬN
/ 283 / Tin Vắn

Ai tín: Bà Cố AGATHA LÊ THỊ PHẬN

Thân mẫu của: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Thùy Thư -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE NGÔ NGỌC QUÝ
/ 275 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE NGÔ NGỌC QUÝ

Thân phụ của Đại Chủng sinh PX. Ngô Công Thuậtang giúp xứ tại Giáo xứ Đoàn Kết, Giáo hạt Mẫu Tâm

Ai tín: Bà cố Maria Phạm Thị Ngoạn
/ 250 / Tin Vắn

Ai tín: Bà cố Maria Phạm Thị Ngoạn

Thân mẫu của nữ tu Maria Hoàng Thanh Tuyển (Trứ) -Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Môn

 

Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CỬU
/ 257 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CỬU

Thân mẫu của Đan sĩ M. Lêô Nguyễn Ngọc Thuyết -Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE VŨ VĂN MẠNH
/ 262 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE VŨ VĂN MẠNH

Thân phụ của Linh mục Giuse Vũ Thái Hưng -Dòng Ngôi Lời

Ai tín: BÀ CỐ MARIA DƯ THỊ THANH
/ 750 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MARIA DƯ THỊ THANH

Thân mẫu của Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Thu Hiền -Thuộc Hội dòng Mân Côi Chí Hòa

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA LÊ THỊ ĐƯỜNG
/ 1322 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA LÊ THỊ ĐƯỜNG

Thân mẫu của nữ tu Marie Josephine Trần Thị Thu Lan, -Dòng Chúa Quan Phòng,
Và là bà ngoại của linh mục Antôn Trần Nhân Tâm, quản xứ Thiên Đăng, giáo hạt Buôn Hô.

Ai tín: BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ THÔNG
/ 420 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ THÔNG

Thân phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Hương -Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG VĂN THỊNH
/ 349 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG VĂN THỊNH

Thân phụ của Đại Chủng sinh Anrê Hoàng Kim Bình, Giáo phận Ban Mê Thuột

Ai tín: Ông Cố GIUSE Y JUT AYUN
/ 335 / Tin Vắn

Ai tín: Ông Cố GIUSE Y JUT AYUN

Thân phụ của tập sinh Maria H’Bên -Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH NGỌC CHÂU
/ 742 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH NGỌC CHÂU

Thân phụ của Nữ tu Maria Đôminicô Đinh Thị Nhiên -Dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Châu Âu – Portieux, Vosges, Pháp và Nữ tu Maria Gabrien Đinh Thị Thái Hiền -Dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Tây Nguyên – Sài Gòn