AI TÍN: BÀ CỐ AGATA VÕ THỊ HAO
/ 260 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ AGATA VÕ THỊ HAO

Thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Đức Tuyên -Linh mục Quản xứ Giáo xứ Xuân Hòa

Ai tín: ÔNG CỐ PX. NGUYỄN VĂN TOÀN
/ 220 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PX. NGUYỄN VĂN TOÀN

Thân phụ của Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Hải -Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

Ai tín: ÔNG CỐ GIOAN NGUYỄN VĂN CHẤN
/ 220 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIOAN NGUYỄN VĂN CHẤN

Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thảo -Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh

Ai tín: Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN VĂN THƯỜNG
/ 149 / Tin Vắn

Ai tín: Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hải, Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo và Nữ tu Anna Nguyễn Thúy Phương, Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE DƯƠNG SẠCH
/ 320 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE DƯƠNG SẠCH

Thân phụ của Linh mục Phêrô Dương Nguyên Bảo Chương -Phó xứ giáo xứ Quảng Đà, giáo hạt Đăk Mil và Thầy Phêrô Dương Nguyên Bảo Hướng -Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu Chúa Giêsu

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN XUÂN CANH
/ 140 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN XUÂN CANH

Thân phụ Sơ Anna Nguyễn Thị Tý -Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRUNG THANH
/ 169 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRUNG THANH

Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Lan -Hội Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

AI TÍN: Ông Cố GB DƯƠNG VĂN LÊ
/ 291 / Tin Vắn

AI TÍN: Ông Cố GB DƯƠNG VĂN LÊ

Thân phụ của Linh Mục Phêrô Dương Thái Long, CM -Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn
Thân phụ của Nữ Tu Maria Dương Thị Khánh Ly -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Ai Tín: Ông Cố ANTÔN NGUYỄN VĂN HUẾ
/ 232 / Tin Vắn

Ai Tín: Ông Cố ANTÔN NGUYỄN VĂN HUẾ

Là thân phụ của Nữ Tu Maria Anna Nguyễn Thị Mười -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Ai Tín: BÀ MARIA ĐẶNG THỊ CHÁU
/ 228 / Tin Vắn

Ai Tín: BÀ MARIA ĐẶNG THỊ CHÁU

Thân mẫu của Đan sĩ Phêrô Nguyễn Văn Đoàn, OSB -Thuộc Đan Viện Thiên Tịnh, địa bàn Giáo xứ Hòa Nam

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRUNG THÀNH
/ 253 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRUNG THÀNH

Thân phụ của Nữ tu Maria Matta Nguyễn Thị Nên -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN THANH LONG
/ 367 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN THANH LONG

Thân phụ của linh mục Giuse Trần Thanh Vượng -Đang phục vụ tại Giáo họ Ba Tơ, Giáo xứ Bàu Gốc, Giáo hạt Quảng Ngãi, Giáo phận Quy Nhơn

AI TÍN: ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN VĂN ĐỊNH
/ 432 / Tin Vắn

AI TÍN: ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Thân phụ của linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quý - Dòng Đaminh (OP) - Đang phục vụ tại Thái Lan

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA HÀM THỊ HẠ
/ 990 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ ANNA HÀM THỊ HẠ

Thân mẫu của linh mục Giacôbê Nguyễn Hải Ly, SDBHiện đang phục vụ tại Hungari

Ai tín: BÀ CỐ ANNA TRỊNH THỊ TRỌNG
/ 338 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ ANNA TRỊNH THỊ TRỌNG

Thân mẫu của nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh -Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

AI TÍN: Ông cố GB. TRẦN NGỌC HOÀN
/ 475 / Tin Vắn

AI TÍN: Ông cố GB. TRẦN NGỌC HOÀN

Thân phụ Linh mục GB. Trần Thượng Uyển -Quản xứ Tân Hưng, giáo hạt Đồng Xoài
Thân phụ Nữ tu Têrêxa Trần Thị Cẩm Linh -Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, phục vụ tại văn phòng HĐGM.VN tại Sài Gòn

Ai tín: BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ HỢP
/ 450 / Tin Vắn

Ai tín: BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ HỢP

Thân mẫu của Nữ tu Têrêxa Trần Thị Phước -Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng; Nữ tu Maria Trần Thị Hậu -Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng; Nữ tu Maria Trần Thị Hường -Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn; Nữ tu Maria Trần Thị Ánh Dương -Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng.

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
/ 348 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH THƠ

Thân phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Bình -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Gp. BMT

Ai tín: Ông cố GIUSE TRẦN HỮU THANH
/ 275 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố GIUSE TRẦN HỮU THANH

Thân phụ của nữ tu Têrêxa Trần Thị Huyền Trang -Dòng thánh Phaolô Đà Nẵng

Ai tín: Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN SÁNG
/ 293 / Tin Vắn

Ai tín: Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN SÁNG

Thân phụ của Nữ tu Anna Trần Thị Hằng -Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ; Nữ tu Anna Trần Thị Phượng -Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa; Nữ tu Anna Trần Thị Lam -Dòng Đức Maria NVHB

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE HỒ SĨ ĐỨC
/ 258 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE HỒ SĨ ĐỨC

Thân phụ của Nữ tu Maria Anna Hồ Thị Thùy Trang

Ai tín: ÔNG CỐ ĐAMINH TRẦN ĐỨC MINH
/ 265 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ ĐAMINH TRẦN ĐỨC MINH

Thân phụ của nữ tu Têrêxa Trần Thị Tuyết Trinh -Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

AI TÍN: BÀ CỐ MATTA LÃ THỊ LÂM
/ 351 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MATTA LÃ THỊ LÂM

Thân mẫu của Linh mục Phaolô Lê Ngọc Thức -Dòng Don Bosco; Thân mẫu của Thầy Anrê Lê Lã Ngọc Tuấn -mục vụ tại Giáo xứ Thọ Thành.