Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN VÀNG
/ 177 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN VÀNG

Thân phụ nữ tu Anna Trần Thị Đào -Tu Đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Kitô

AI TÍN ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN HỮU VINH
/ 697 / Tin Vắn

AI TÍN ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN HỮU VINH

Thân phụ linh mục GB. Nguyễn Huy Bắc -Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Ban Mê Thuột

Ai tín Bà Cố ANNA LÊ THỊ THƯỢC
/ 243 / Tin Vắn

Ai tín Bà Cố ANNA LÊ THỊ THƯỢC

Thân mẫu của Nữ tu Maria Hoàng Thị Hồng Nhung -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Ai tín BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CẢNH
/ 204 / Tin Vắn

Ai tín BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CẢNH

Thân mẫu của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Tuyết -Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa

Ai tín BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NỤC
/ 189 / Tin Vắn

Ai tín BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NỤC

Thân mẫu của nữ tu Maria Nguyễn Thị Huệ -Dòng Phúc Âm Sự Sống, Giáo phận Phan Thiết

Ai tín BÀ CỐ ANNA TRẦN THỊ LY
/ 593 / Tin Vắn

Ai tín BÀ CỐ ANNA TRẦN THỊ LY

Thân mẫu: Cha GB. Nguyễn Văn Liêm, quản xứ Bù Đăng; Cha Phêrô Maria Nguyễn Khánh Luyện; Sr. Anna Nguyễn Thị Hồng Lụa, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

AI TÍN: Ông cố GIUSE PHAN VĂN BÌNH
/ 726 / Tin Vắn

AI TÍN: Ông cố GIUSE PHAN VĂN BÌNH

Thân phụ Linh mục Giuse Phan Văn Phúc
Ai tín: ÔNG CỐ P.X. MARIA TRẦN VĂN MƯU
/ 661 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ P.X. MARIA TRẦN VĂN MƯU

Thân phụ Linh mục Gioan Maria Trần Minh Mẫn -Dòng CRM (Đồng Công) và Nữ tu Maria Trần Thị Kim Vui -Tu Hội Nữ Sống Thánh Thể

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ BÙI VĂN MẠCH
/ 339 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ BÙI VĂN MẠCH

Thân phụ nữ tu Maria Bùi Thị Ngọc Quỳnh
Ai tín:  ÔNG CỐ PHAOLÔ ĐẬU ĐÌNH CHÂU
/ 276 / Tin Vắn

Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ ĐẬU ĐÌNH CHÂU

thân phụ nữ tu Anna Đậu Thị Kim Chi

AI TÍN: BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ HOA
/ 380 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ HOA

Thành kính phân ưu cùng Thầy Phanxicô Xaviê Phan Minh Phúc và đại gia đình tang quyến

AI TÍN Nữ tu Monica
/ 838 / Tin Vắn

AI TÍN Nữ tu Monica

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Sr. MONICA THU HƯƠNG

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG
/ 2542 / Tin Vắn

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG (BÀ CỐ THỨC) - Thân mẫu của thầy Gioan Nguyễn Trọng Thiên
Lời tri ân của Cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành
/ 2161 / Tin Vắn

Lời tri ân của Cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành

- Chuyển lời của Cha Quản xứ Giuse Trần Thế Thành
AI TÍN Ông cố GIUSE PHẠM MẠNH MẼ
/ 1736 / Tin Vắn

AI TÍN Ông cố GIUSE PHẠM MẠNH MẼ

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 08g00 thứ Sáu, ngày 19.02.2021 tại Nhà Thờ Giáo xứ Chính Nghĩa

AI TÍN Đan sĩ Phó tế LAURENSÔ HOÀNG THANH TRƯƠNG
/ 2063 / Tin Vắn

AI TÍN Đan sĩ Phó tế LAURENSÔ HOÀNG THANH TRƯƠNG

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 09g00 thứ Hai, ngày 15.02.2021 tại Nguyện đường Đan Viện Thiên Hòa do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế

Ai tín: Ông cố PHÊRÔ PHAN ĐỨC ĐƯỜNG
/ 1284 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố PHÊRÔ PHAN ĐỨC ĐƯỜNG

Thân phụ nữ tu Maria Phan Lê Thanh Mỹ Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver

AI TÍN: Nữ tu MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THỐNG
/ 1311 / Tin Vắn

AI TÍN: Nữ tu MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THỐNG

AI TÍN: Nữ tu MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THỐNG
AI TÍN Ông cố PHÊRÔ LÊ NGỌC BÁU
/ 1416 / Tin Vắn

AI TÍN Ông cố PHÊRÔ LÊ NGỌC BÁU

Ông cố PHÊRÔ LÊ NGỌC BÁU Thân phụ Thầy Herve Lê Thanh Khôi, Dòng Thánh Gia, Giáo phận Long Xuyên
Tình trạng sức khỏe của Đức Biển Đức XVI
/ 784 / Tin Vắn

Tình trạng sức khỏe của Đức Biển Đức XVI

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein cho biết tình trạng sức khỏe của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI không nguy kịch và không tệ hơn.

Ai tín Ông cố ĐAMINH LƯƠNG VĂN BIÊN
/ 1523 / Tin Vắn

Ai tín Ông cố ĐAMINH LƯƠNG VĂN BIÊN

Thân phụ linh mục Phaolô Lương Văn Hiếu, Thừa Sai Việt Nam - quản xứ Phú Sơn, giáo hạt Đồng Xoài
Ai tín: Ông cố ĐAMINH LẠI VĂN THIỆU
/ 984 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố ĐAMINH LẠI VĂN THIỆU

Thân phụ:

1. Nữ tu Maria Gioan Bosco Lại Thị Trí Diễm – Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa Đang phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi Lộ Đức, Bảy Hiền, Tp HCM.
2. Nữ tu Têrêxa Lại Thị Quang Thiều, Dòng Đức Bà Maria, đang phục vụ tại Mexico.
Ai tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VẠN
/ 850 / Tin Vắn

Ai tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VẠN

Thân phụ Linh mục Giacôbê  Nguyễn Hải Ly và Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thái - Dòng Don Bosco