Sinh hoạt BAN MỤC VỤ DI DÂN - Năm 2017
/ 589 / Ban mục vụ Di dân

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ DI DÂN - Năm 2017

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ DI DÂN - Năm 2017 Họp Mặt Đồng Hương Giáo phận Ban Mê Thuột tại Sài Gòn - 2017 Vì nhu cầu cuộc sống, nhiều người con của Giáo phận Ban Mê Thuột, phải rời bỏ quê hương, rời bỏ núi rừng Tây Nguyên thân yêu, tìm đến Sài Gòn học tập

Thư Mời họp mặt Đồng Hương BMT
/ 362 / Ban mục vụ Di dân

Thư Mời họp mặt Đồng Hương BMT

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT.        Ban Mục Vụ Di Dân Thư Mời Trọng kính quý Cha, Kính gửi Anh Chị Em Đồng Hương Giáo Phận Ban Mê Thuột đang làm việc và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Hòa chung