Người di dân: Thao thức và nguyện vọng
/ 215 / Ban mục vụ Di dân

Người di dân: Thao thức và nguyện vọng

Từ vài thập kỷ nay rất nhiều bạn trẻ đã có mặt ở Sài Gòn để học tập và lao động, họ đang ngày đêm cố gắng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, để có thể lập thân
Hình ảnh những người con GP.BMT tại Đài Loan
/ 1378 / Ban mục vụ Di dân
Họp Mặt Đồng Hương GP.BMT tại Sài Gòn - 2019
/ 1373 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời của Ban Mục vụ Di Dân GP.BMT
/ 1183 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời Họp Mặt Đồng Hương BMT tại Sài Gòn 2018
/ 2561 / Ban mục vụ Di dân
Sinh hoạt BAN MỤC VỤ DI DÂN - Năm 2017
/ 909 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời họp mặt Đồng Hương BMT
/ 761 / Ban mục vụ Di dân