Hình ảnh những người con GP.BMT tại Đài Loan
/ 1245 / Ban mục vụ Di dân
Họp Mặt Đồng Hương GP.BMT tại Sài Gòn - 2019
/ 1158 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời của Ban Mục vụ Di Dân GP.BMT
/ 995 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời Họp Mặt Đồng Hương BMT tại Sài Gòn 2018
/ 2373 / Ban mục vụ Di dân
Sinh hoạt BAN MỤC VỤ DI DÂN - Năm 2017
/ 813 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời họp mặt Đồng Hương BMT
/ 638 / Ban mục vụ Di dân