GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 776 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 929 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1292 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1488 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1080 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 951 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 875 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 912 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 771 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1055 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1341 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1469 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1284 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1363 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1441 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1567 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1261 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1616 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1635 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 2521 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 2327 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2403 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1874 / Linh mục triều