GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 102 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 261 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 414 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 441 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 329 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 366 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 240 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 255 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 221 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 385 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 485 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 591 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 473 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 416 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 496 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 510 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 408 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 604 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 609 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 752 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 781 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 918 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 956 / Linh mục triều