DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 367 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
/ 476 / Linh mục dòng
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 515 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 877 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 856 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1046 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1420 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1617 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1180 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1071 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 975 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1029 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 871 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1162 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1509 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1629 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1473 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1701 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1625 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1720 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1397 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1835 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1870 / Linh mục triều