DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 1149 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
/ 1816 / Linh mục dòng
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 1601 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 1117 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 1068 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1308 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1710 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1936 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1391 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1330 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 1153 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1308 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 1056 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1387 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1821 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1956 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1817 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 2029 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1982 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 2075 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1671 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2217 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2324 / Linh mục triều