DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 1757 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
/ 2844 / Linh mục dòng
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 2363 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 1273 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 1202 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1473 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1897 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 2141 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1542 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1526 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 1263 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1486 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 1147 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1518 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 2032 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 2196 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 2088 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 2296 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 2266 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 2284 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1863 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2523 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2664 / Linh mục triều