DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 781 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
/ 1047 / Linh mục dòng
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 1099 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 1007 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 966 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1175 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1546 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1792 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1292 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1205 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 1081 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1182 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 979 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1282 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1670 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1778 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1622 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1873 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1799 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1917 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1539 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2013 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2098 / Linh mục triều