DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 2396 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
/ 3612 / Linh mục dòng
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 3028 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 1435 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 1349 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1667 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 2111 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 2439 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1737 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1794 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 1410 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1699 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 1293 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1744 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 2303 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 2495 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 2336 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 2583 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 2539 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 2501 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 2078 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2820 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 3004 / Linh mục triều