PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 872 / Linh mục triều

PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG

PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG Sinh ngày: 01/06/1980            Linh mục: 10.5.2018 Phó xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 01692.72

PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1455 / Linh mục triều

PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG

PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG Sinh ngày: 23/07/1984            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm) Địa chỉ: phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột Điện thoại: 0905.017.992

GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 1257 / Linh mục triều

GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ

GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ Sinh ngày: 02/05/1982            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Vinh Hòa (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0934.115.113

PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 934 / Linh mục triều

PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI

PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI Sinh ngày: 20/09/1979            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0913.421.232

GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 720 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG

GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG Sinh ngày: 05/07/1983            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: Phường Nghĩa Đức, Tx Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0916.727.

PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 691 / Linh mục triều

PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG

PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG Sinh ngày: 30/06/1987            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Bù Nho (hạt Phước Long) Địa chỉ: T. Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện thoại:

ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 791 / Linh mục triều

ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY

ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY  Sinh ngày: 01/10/1978            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Buôn Hằng (hạt Chính Tòa) Địa chỉ: xã Ea Yiêng, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Nông Điện thoại:

ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 987 / Linh mục triều

ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG

ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG Sinh ngày: 03/02/1982            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Buôn Hô (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: Phường An Bình, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk ĐT: 0949.123.045

GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 998 / Linh mục triều

GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG

GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG Sinh ngày: 02/05/1985           Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm) Địa chỉ: xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1062 / Linh mục triều

GIUSE TRẦN VĂN TAM

GIUSE TRẦN VĂN TAM Sinh ngày: 04/07/1982            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Quảng Đà (hạt Đăk Mil) Địa chỉ: xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0978.409.427

GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 998 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN THANH TÂM

GIUSE NGUYỄN THANH TÂM Sinh ngày: 26/03/1983            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm) Địa chỉ: xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0979.074.645 Email:

GIUSE VŨ VĂN THẢO
/ 1364 / Linh mục triều

GIUSE VŨ VĂN THẢO

GIUSE VŨ VĂN THẢO Sinh ngày: 30/04/1984            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0975.782.7

PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ
/ 1208 / Linh mục triều

PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ

PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ Sinh ngày: 02/01/1979            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Thiên Ân (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 01655.536.791 Email:

TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH
/ 842 / Linh mục triều

TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH

TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH Sinh ngày: 08/10/1981           Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Phúc Lộc (hạt Đak Mil) Địa chỉ: Tt. Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0969.737.557 Email:

GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS
/ 473 / Linh mục dòng

GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS

GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS Sinh ngày: 05/09/1968            Linh mục: 21/09/2010 Cộng đoàn BMT Địa chỉ: 582 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0903.18

M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS
/ 461 / Linh mục dòng

M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS

M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS Sinh ngày: 02/07/1977            Linh mục: 28/12/2012 Cộng đoàn Rừng Lạnh Địa chỉ: T.3, Rừng Lạnh, xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông Điện thoại:

MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 471 / Linh mục dòng

MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB

MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB Sinh ngày: 15/06/1969            Linh mục: 26/04/2006 Đan viện Thiên Hòa Địa chỉ: T. 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk ĐT: 0262.3524.777  - 

VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 525 / Linh mục dòng

VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP

VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP Sinh ngày: 26/10/1977            Linh mục: 04/08/2014 Cộng đoàn Martinô Giang Sơn (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại:

PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 451 / Linh mục dòng

PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV

PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV Sinh ngày: 07/04/1964            Linh mục: 25/05/2010 Phó xứ Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0983574815 Email:

PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 460 / Linh mục dòng

PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM

PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM Sinh ngày: 27/12/1974     Linh mục: 24/11/2012 Cộng đoàn Xuân Hòa Địa chỉ: xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 01222.694.389 Email: petdung@yahoo.com

ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 525 / Linh mục dòng

ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI

ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI Sinh ngày: 10/08/1970            Linh mục: 13/09/2014 Phó xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0973.272.889 Email:

GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 422 / Linh mục dòng

GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM

GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM Sinh ngày: 08/05/1972            Linh mục: 21/10/2005 Cộng đoàn Xuân Hòa Địa chỉ: xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: Email: dnjophdat

OSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 428 / Linh mục dòng

OSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF

OSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF Sinh ngày: 08/10/1958            Linh mục: 30/05/2008 Cộng đoàn Thánh Gia - Phụ tá Gx Phước Tín Địa chỉ: T. Đồng Tâm, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước