Thông báo về Kinh cầu Đức Bà
/ 167 / Thông báo

Thông báo về Kinh cầu Đức Bà

Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã thông báo về việc thêm các lời cầu mới vào Kinh cầu Đức Bà. 
THÔNG TIN THÁNG 06 NĂM 2020
/ 1611 / Thông báo

THÔNG TIN THÁNG 06 NĂM 2020


“TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG VẤT VẢ MANG GÁNH NẶNG NỀ, HÃY ĐẾN CÙNG TA” (Mt 11,28)
HƯỚNG DẪN MỤC VỤ
/ 3324 / Thông báo

HƯỚNG DẪN MỤC VỤ

Kể từ ngày hôm nay, 09/05/2020, mọi sinh hoạt tôn giáo trong các giáo xứ, các cộng đoàn trở lại bình thường.
THƯ HƯỚNG DẪN MỤC VỤ TUẦN THÁNH 2020
/ 9247 / Thông báo

THƯ HƯỚNG DẪN MỤC VỤ TUẦN THÁNH 2020

Kính gởi quý Linh mục, Tu sĩ, và Anh Chị Em tín hữu trong Giáo phận Ban Mê Thuột
Thư mục vụ: THÔNG BÁO NGỪNG THÁNH LỄ
/ 7013 / Thông báo
THƯ RAO Truyền chức Linh Mục
/ 4012 / Thông báo
HƯỚNG DẪN MỤC VỤ TUẦN THÁNH
/ 3295 / Thông báo
THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN
/ 14394 / Thông báo
THÔNG TIN THÁNG 03 NĂM 2020
/ 2934 / Thông báo
THÔNG BÁO HOÃN KHÁNH THÀNH VÀ ĐẶT ĐÁ
/ 1113 / Thông báo
THÔNG BÁO của HĐGM Việt Nam
/ 1810 / Thông báo
THÔNG TIN THÁNG 02 NĂM 2020
/ 1614 / Thông báo
THÔNG BÁO MỪNG TẾT - XUÂN CANH TÝ
/ 1303 / Thông báo
THÔNG TIN THÁNG 01 NĂM 2020
/ 7004 / Thông báo
THÔNG TIN THÁNG 12 NĂM 2019
/ 1972 / Thông báo
Công Bố Logo Năm Giới Trẻ 2020
/ 2446 / Thông báo
Thông tin tháng 11/2019
/ 1561 / Thông báo
Tin buồn
/ 3617 / Thông báo
Thư Rao Truyền chức Phó tế
/ 2671 / Thông báo