Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm B
/ 357 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm B

"Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".

Lễ Các Thánh Nam Nữ
/ 134 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Các Thánh Nam Nữ

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
/ 151 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm B
/ 180 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm B

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy"

Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm B
/ 234 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm B

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm B
/ 203 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm B

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
/ 340 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".

Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên  - Năm B
/ 75 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm B

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm B
/ 196 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm B

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".

Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B
/ 151 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B
/ 233 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B
/ 198 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B
/ 188 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B
/ 251 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Tin mừng Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B
/ 216 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin mừng Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B

"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B
/ 332 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".

Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm B
/ 223 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm B

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B
/ 285 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B
/ 324 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B

MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần XVI - Năm B   Bài Ðọc I: Gr 23, 1-6 "Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn". Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn

Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B
/ 1463 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B

"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B
/ 1200 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường niên - Năm B
/ 1146 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường niên - Năm B

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa nhật XII Thường niên - năm B
/ 222 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng