Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay - C
/ 358 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay - C

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".

Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Chay - Năm C
/ 290 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Chay - Năm C

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".

Tin Mừng Thứ tư lễ tro
/ 347 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ tư lễ tro

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C
/ 506 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".

Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C
/ 2035 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".

Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C
/ 434 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".

Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C
/ 336 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".

Thánh lễ Mồng Ba Tết
/ 264 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh lễ Mồng Ba Tết

Thánh hóa công ăn việc làm

Thánh lễ Mồng Hai Tết
/ 274 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh lễ Mồng Hai Tết

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT
/ 494 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT

"Các con chớ áy náy về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C
/ 323 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C

"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".

Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên - Năm C
/ 373 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên - Năm C

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".

Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C
/ 319 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".

Tin Mừng Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C
/ 253 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C

"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
/ 227 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
/ 303 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C

"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ".

Tin Mừng Đại Lễ Giáng Sinh
/ 391 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Đại Lễ Giáng Sinh

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
/ 421 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
/ 464 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
/ 472 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C

"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm C
/ 570 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm C

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm B
/ 317 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm B
/ 329 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm B

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".