Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương
/ 103 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương

Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương   Ca nhập lễ Lạy Thánh Mẫu, chúng tôi kính chào Mẹ, là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời. Lời nguyện nhập
Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ
/ 86 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ    Nghe MP3 Ca nhập lễ Đi dọc bờ biển Galilêa, Chúa Giêsu gặp Giacôbê con ông Giêbêđê, và em người là Gioan đang vá
Ngày 26/7: Thánh Gio-a-kim và thánh An-na
/ 94 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 26/7: Thánh Gio-a-kim và thánh An-na

Ngày 26/7: Thánh Gio-a-kim và thánh An-na - Song thân Đức Ma-ri-a    Nghe MP3 Ca nhập lễ Chúng ta hãy ngợi khen thánh GioanKim và Anna nơi miêu duệ các
Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ
/ 108 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ

Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ   Nghe MP3: Ca nhập lễ Chúa là Thiên Chúa của tôi và tôi chúc tụng Chúa: Chúa là Thiên Chúa của tôi và tôi tung hô Chúa;
Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
/ 84 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ   Nghe MP3   Dẫn vào thánh lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai “cột trụ” của Hội Thánh. Trước hết chúng ta
Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita
/ 78 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita   Nghe MP3 Ca nhập lễ Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến để chứng minh về sự
Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba Tông đồ
/ 72 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba Tông đồ

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba Tông đồ   Ca nhập lễ Phúc cho vị thánh đã xứng đáng được liệt kê vào sổ các Tông đồ, vì Ngài là người tốt lành đầy Thánh Thần và đức
Ngày 13/6: Thánh Antôn Pa-đua-a
/ 97 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet
/ 117 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet   Nghe MP3:   Ca nhập lễ Tất cả những ai tôn sợ Chúa, hãy nghe tôi kể lại; Chúa đã làm cho linh hồn tôi
Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ
/ 79 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ

Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ     Ca nhập lễ Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái,
Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê ,Tông đồ
/ 82 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê ,Tông đồ

Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê ,Tông đồ   Ca nhập lễ Những vị này là những người thánh thiện, mà Chúa đã tuyển chọn trong tình thương chân thật, và ban
Ngày 29/4: Thánh Catarina thành Siêna
/ 113 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ
/ 101 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ

Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ   Ca nhập lễ Phúc thay tất cả những ai tôn sợ Thiên Chúa. Những ai ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an
Ngày 25/4: Thánh Mac-cô - Thánh sử
/ 120 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/4: Thánh Mac-cô - Thánh sử

Ngày 25/4: Thánh Mac-cô - Tác giả sách Tin Mừng   Ca nhập lễ Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo - Alleluia. Lời nguyện nhập
Chúa Nhật Phục Sinh
/ 37 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Phục Sinh

"Người phải sống lại từ cõi chết".
Ga 20, 1-9
Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
/ 675 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin
/ 307 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A
/ 438 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A   Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến, Càng gần ngày Lễ Lá, phụng vụ như càng muốn giới thiệu cho dân Chúa rõ hơn cây Thập Giá. Thập
Ngày 19/3: Thánh Cả Giuse
/ 218 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 19/3: Thánh Cả Giuse

Ngày 19/3: Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria   Nghe MP3:    Ca nhập lễ Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt lên trông
Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A
/ 548 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A

Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến, Các bài Thánh Kinh của Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A hôm nay, đề cập đến tình yêu cứu độ của
Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A
/ 406 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến, Mùa chay cho chúng ta một cơ hội quí báu để nhìn lại chính mình: Có những an toàn giả tạo mà chúng
Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A
/ 338 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cơ hội nhìn lại đức tin của Abraham, ông phải rời bỏ nơi
Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A
/ 394 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến, Ba bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay cho chúng ta một cái nhìn tổng quát: Adam thứ nhất đã sa chước cám