Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B
/ 50 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B
/ 136 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B
/ 149 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B
/ 192 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Tin mừng Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B
/ 83 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin mừng Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B

"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B
/ 288 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".

Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm B
/ 184 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm B

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B
/ 244 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B
/ 285 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B

MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần XVI - Năm B   Bài Ðọc I: Gr 23, 1-6 "Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn". Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn

Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B
/ 1362 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B

"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B
/ 1106 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường niên - Năm B
/ 1057 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường niên - Năm B

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa nhật XII Thường niên - năm B
/ 190 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên - Năm B
/ 229 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên - Năm B

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Nhật X Thường niên - Năm B
/ 930 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - năm B
/ 332 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - năm B

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
/ 214 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

"Các con hãy làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần".

CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
/ 330 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN - B
/ 296 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN - B

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Năm B
/ 224 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Năm B

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - B
/ 223 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - B

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B
/ 289 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B Hot

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B
/ 126 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B

"Họ nhận ra được Người, khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".