Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C
/ 306 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C
/ 514 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C
/ 972 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C
/ 913 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C
/ 361 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C

"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C
/ 437 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

Ngày 15/8: Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời
/ 245 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 15/8: Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

"Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ".

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C
/ 533 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C

"Các con hãy sẵn sàng".

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C
/ 369 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C
/ 660 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C

"Các ngươi hãy xin thì sẽ được".

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C
/ 965 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C
/ 359 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

"Ai là anh em của tôi?"

Chúa nhật XIV Thường Niên - Năm C
/ 503 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa nhật XIV Thường Niên - Năm C

"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C
/ 725 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C
/ 684 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C

"Tất cả đều ăn no nê".

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C
/ 89 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C

"Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C
/ 594 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm C
/ 167 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm C

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Chúa Nhật - Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 161 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 293 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Lễ Chúa lên trời - Năm C
/ 718 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Chúa lên trời - Năm C

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C
/ 408 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C

"Ðể chúng được hoàn toàn nên một".

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C
/ 513 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".