Thánh Mátthêu, tông đồ, thánh sử
/ 52 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A
/ 222 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18, 21-35)

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A
/ 247 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)

Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
/ 122 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”. (Mt 1, 1-16. 18-23)

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A
/ 284 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16, 21-27)

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A
/ 227 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời”. (Mt 16, 13-20)

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A
/ 367 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”. (Mt 15, 21-28)

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
/ 346 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. (Lc 1, 39-56)

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A
/ 815 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. (Mt 14, 22-33)

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A
/ 473 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. (Mt 17, 1-9)

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A
/ 491 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. (Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52})
Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A
/ 332 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43})

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A
/ 607 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa". (Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23})

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A
/ 476 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A

"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng". (Mt 11, 25-30)

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
/ 282 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

"Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời". (Mt 16, 13-19)

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A
/ 582 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy". (Mt 10, 37-42)

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A
/ 729 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". (Mt 10, 26-33)

Sinh nhật thánh Gioan Baotixita
/ 291 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”. (Lc 1, 57-66. 80)

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 704 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". (Lc 9, 23-26)

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A
/ 3749 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
/ 425 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)

Chúa Nhật IX TN - Chúa Ba Ngôi - Năm A
/ 434 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IX TN - Chúa Ba Ngôi - Năm A

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18)

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 478 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng