Tin Mừng Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C
/ 141 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C

"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
/ 165 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
/ 157 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C

"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ".

Tin Mừng Đại Lễ Giáng Sinh
/ 325 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Đại Lễ Giáng Sinh

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
/ 302 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
/ 363 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
/ 351 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C

"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm C
/ 479 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm C

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm B
/ 244 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm B
/ 269 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm B

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".

Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm B
/ 353 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm B

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm B
/ 459 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm B

"Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".

Lễ Các Thánh Nam Nữ
/ 184 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Các Thánh Nam Nữ

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
/ 211 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm B
/ 219 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm B

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy"

Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm B
/ 302 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm B

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm B
/ 275 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm B

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
/ 412 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".

Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên  - Năm B
/ 139 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm B

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm B
/ 259 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm B

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".

Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B
/ 215 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B
/ 275 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B
/ 247 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".