Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C
/ 369 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. (Ga 14, 23-29)
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C
/ 317 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34)
Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C
/ 282 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C
/ 312 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. (Ga 21, 1-14) {hoặc 1-19}
Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm C
/ 351 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20, 19-31)

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C
/ 425 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C

“Người phải sống lại từ cõi chết”. (Ga 20, 1-9)
Canh thức Vượt Qua
/ 253 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Canh thức Vượt Qua

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” (Lc 24, 1-12)
Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa
/ 235 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Ga 18, 1 – 19, 42)

Thánh lễ Tiệc Ly
/ 268 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh lễ Tiệc Ly

“Ngài yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13, 1-15)

Thánh Lễ Làm Phép Dầu
/ 489 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thánh Lễ Làm Phép Dầu vào lúc 9g00 thứ Hai ngày 11.4.2022

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C
/ 379 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C

“Người này quả thật là công chính!” (Lc 23, 47)

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C
/ 346 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C

“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. (Ga 8, 1-11)

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C
/ 456 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C

“Em con đã chết nay sống lại”. (Lc 15, 1-3. 11-32)
Lễ Truyền Tin
/ 333 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Truyền Tin

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. (Lc 1, 26-38)

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
/ 429 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C

“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 2-3)

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
/ 320 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”. (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
/ 925 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C

“Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người.” (Lc 9, 35)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C
/ 455 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C

“Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4, 4)

THỨ TƯ LỄ TRO
/ 312 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

THỨ TƯ LỄ TRO

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. (Mt 6, 1-6. 16-18)

Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C
/ 655 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C

“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”. (Lc 6, 39-45)
Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C
/ 750 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C

“Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.” (Lc 6, 35)

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
/ 519 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C

“Phúc cho những kẻ nghèo khó” (Lc 6, 17. 20-26)

Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C
/ 294 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. (Lc 5, 1-11)