Lễ Chúa lên trời - Năm C
/ 118 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Chúa lên trời - Năm C

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".

Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C
/ 304 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C
/ 392 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C
/ 680 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C
/ 426 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh
/ 251 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh

"Ngài yêu thương họ đến cùng".

Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh
/ 210 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Tin Mừng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua
/ 170 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua

"Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?"

Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C
/ 685 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

"Người phải sống lại từ cõi chết".

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C
/ 561 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Tin Mừng Chúa Nhật V mùa Chay - C
/ 550 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật V mùa Chay - C

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa Chay - C
/ 636 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa Chay - C

"Em con đã chết nay sống lại".

Tin Mừng Chúa Nhật III mùa Chay - C
/ 625 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật III mùa Chay - C

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay - C
/ 479 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay - C

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".

Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Chay - Năm C
/ 417 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Chay - Năm C

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".

Tin Mừng Thứ tư lễ tro
/ 462 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ tư lễ tro

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C
/ 607 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".

Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C
/ 2193 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".

Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C
/ 522 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".

Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C
/ 434 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".

Thánh lễ Mồng Ba Tết
/ 319 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh lễ Mồng Ba Tết

Thánh hóa công ăn việc làm

Thánh lễ Mồng Hai Tết
/ 342 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh lễ Mồng Hai Tết

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT
/ 574 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT

"Các con chớ áy náy về ngày mai".