Chúa Nhật 34A - Đức Kitô, Vua Vũ Trụ
/ 183 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật 34A - Đức Kitô, Vua Vũ Trụ

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra". (Mt 25, 31-46)
Kính các thánh tử đạo Việt Nam
/ 236 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Kính các thánh tử đạo Việt Nam

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A
/ 150 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A

 "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". (Lc 9,23-26)
Cung hiến Thánh đường Latêranô
/ 49 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Cung hiến Thánh đường Latêranô

"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người". (Ga 2, 13-22)
Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A
/ 544 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A

"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người". (Mt 25, 1-13)
Cầu cho các tín hữu đã qua đời
/ 177 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống". (Ga 6, 51-59)
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
/ 192 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". (Mt 5, 1-12a)
Thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ
/ 58 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ

"Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ". (Lc 6, 12-19)
Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm A
/ 245 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm A

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". (Mt 5, 1-12a)
Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm A
/ 450 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm A

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi". (Mt 22, 34-40)
Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
/ 1829 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

"Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo". (Mc 16,15-20)
Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm A
/ 447 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm A

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". (Mt 22, 15-21)
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A
/ 418 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới". (Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14})
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
/ 238 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai". (Lc 1, 26-38)
Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A
/ 462 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho". (Mt 21, 33-43)
Ngày 2/10: Các Thiên thần hộ thủ
/ 175 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 2/10: Các Thiên thần hộ thủ

"Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời". (Mt 18, 1-5. 10)
Ngày 1/10: Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu
/ 244 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 1/10: Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu

"Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời". (Mt 18, 1-4)
Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A
/ 398 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông". (Mt 21, 28-32)
Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A
/ 656 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng". (Mt 20, 1-16a)
Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A
/ 451 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". (Mt 18, 21-35)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A
/ 392 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em". (Mt 18, 15-20)
Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A
/ 601 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình". (Mt 16, 21-27)
Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết
/ 210 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". (Mc 6, 17-29)