Thánh Luca, Tác giả Sách Tin Mừng
/ 74 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Luca, Tác giả Sách Tin Mừng

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. (Lc 10, 1-9)
CN 29 TN-B - LỄ XIN ƠN CHỮA LÀNH
/ 1005 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CN 29 TN-B - LỄ XIN ƠN CHỮA LÀNH

Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người. (Mc 4, 35-41)
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B
/ 306 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. (Mc 10, 17-27)
Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B
/ 178 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. (Mc 10, 2-12)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi
/ 184 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai". (Lc 1, 26-38)

Các Thiên Thần Hộ Thủ
/ 68 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Các Thiên Thần Hộ Thủ

“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. (Mt 18, 1-5. 10)
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu
/ 81 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

“Nếu không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”. (Mt 18, 1-4)
Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael
/ 210 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael

“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. (Ga 1, 47-51)

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B
/ 210 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”. (Mc 9, 43)

Thánh Mátthêu, tông đồ, thánh sử
/ 200 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Mátthêu, tông đồ, thánh sử

“…Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Ta đến để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B
/ 431 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9, 37)

​Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
/ 188 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

​Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. (Lc 2, 33-35)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
/ 177 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên.” (Ga 3, 13-17)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B
/ 526 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 29)

Lễ Sinh nhật Đức Maria
/ 206 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Sinh nhật Đức Maria

“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”. (Mt 1, 1-16. 18-23)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B
/ 389 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. (Mc 7, 31-37)

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B
/ 498 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

Thánh Batôlômêô Tông đồ
/ 146 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Batôlômêô Tông đồ

"Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". (Ga 1, 45-51)

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B
/ 462 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. (Ga 6, 61-70)

Chúa Nhật XX - LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
/ 460 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XX - LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. (Lc 1, 39-56)

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo
/ 204 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. (Ga 12, 24-26)

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B
/ 513 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. (Ga 6, 41-52)

Lễ Chúa Hiển Dung -Năm B
/ 456 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Chúa Hiển Dung -Năm B

“Ðây là Con Ta yêu dấu”. (Mc 9, 1-9)