Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương
/ 63 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai".

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ
/ 55 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ

"Các con sẽ uống chén của Ta".

Ngày 26/7: Thánh Gio-a-kim và thánh An-na
/ 59 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 26/7: Thánh Gio-a-kim và thánh An-na

"Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy".

Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ
/ 65 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
/ 51 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

"Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita
/ 55 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba Tông đồ
/ 48 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba Tông đồ

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Ngày 13/6: Thánh Antôn Pa-đua-a
/ 59 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 13/6: Thánh Antôn Pa-đua-a

Ngày 13/6: Thánh Antôn Pa-đua-a - Tiến Sĩ Hội Thánh   Ca nhập lễ Những người thông thái sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ dạy đàng công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Hoặc

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet
/ 75 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ
/ 53 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".

Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê ,Tông đồ
/ 56 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê ,Tông đồ

"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".

Ngày 29/4: Thánh Catarina thành Siêna
/ 66 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 29/4: Thánh Catarina thành Siêna

Ngày 29/4: Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh Ca nhập lễ Đây là trinh nữ thông minh, và là một trong số những người khôn ngoan, đã cầm đèn cháy sáng đi đón rước Chúa Kitô - Alleluia. Lời nguyện nhập

Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ
/ 57 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ

"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"

Ngày 25/4: Thánh Mac-cô - Thánh sử
/ 59 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/4: Thánh Mac-cô - Thánh sử

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin
/ 139 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin

Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin   Nghe MP3:   Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến ! Với lời xin vâng của Đức Maria “này tôi là tôi tớ Chúa tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”, Thiên Chúa đã có thể thực hiện được kế

Ngày 19/3: Thánh Cả Giuse
/ 67 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 19/3: Thánh Cả Giuse

"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".

Mùng Ba Tết – Thánh Hóa Công Việc
/ 46 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mùng Ba Tết – Thánh Hóa Công Việc

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!

Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên
/ 47 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ

Mùng Một TẾT NGUYÊN ĐÁN
/ 89 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mùng Một TẾT NGUYÊN ĐÁN

“Các con chớ áy náy về ngày mai”.

Chúa Nhật III Thường Niên - Năm A
/ 64 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Thường Niên - Năm A

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

Chúa Nhật II Thường niên - Năm A
/ 544 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Thường niên - Năm A

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".

Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm A
/ 207 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm A

"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người".

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
/ 161 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".