Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A
/ 312 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". (Mt 18, 21-35)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A
/ 298 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em". (Mt 18, 15-20)
Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A
/ 472 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình". (Mt 16, 21-27)
Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết
/ 154 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". (Mc 6, 17-29)
Ngày 24/8: Thánh Batôlômêô Tông đồ
/ 1116 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 24/8: Thánh Batôlômêô Tông đồ

"Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối ". Ga 1, 45-51
Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Maria Nữ vương
/ 622 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Maria Nữ vương

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai". Lc 1, 26-38
Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A
/ 1239 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời". (Mt 16, 13-20)
Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A
/ 557 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

"Này bà, bà có lòng mạnh tin". (Mt 15, 21-28)
Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời
/ 308 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

"Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ". (Lc 1, 39-56)
Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A
/ 440 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". (Mt 14, 22-33)
Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A
/ 390 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A

"Mọi người đều ăn no". (Mt 14, 13-21)
Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm A
/ 408 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm A

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó". (Mt 13, 44-46)
Ngày 25/7: Thánh Giacôbê Tông đồ
/ 642 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/7: Thánh Giacôbê Tông đồ

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ    Nghe MP3 Ca nhập lễ Đi dọc bờ biển Galilêa, Chúa Giêsu gặp Giacôbê con ông Giêbêđê, và em người là Gioan đang vá
Ngày 26/7: Thánh Gioakim và thánh Anna
/ 325 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 26/7: Thánh Gioakim và thánh Anna

"Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy". Mt 13, 16-17
Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A
/ 513 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt". (Mt 13, 24-43)
Chúa Nhật XV Thường niên - Năm A
/ 472 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XV Thường niên - Năm A

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa". (Mt 13, 1-9)
Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A
/ 536 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A

"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng". (Mt 11, 25-30)
Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ
/ 574 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Ga 20, 24-29
Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
/ 1676 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai Đấng vĩ đại nhất của lịch sử Giáo Hội, hai kinh nghiệm thấm thía của những tâm hồn cúi sâu vào cuộc thống hối, chứa chan cảm kích vì đã được thương xót.
Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita
/ 506 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”. (Lc 1, 57-66. 80)
Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A
/ 600 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy". (Mt 10, 37-42)
Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A
/ 572 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". Mt 10, 26-33
CN XI TN - Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
/ 256 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CN XI TN - Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống". (Ga 6, 51-59)