Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C
/ 444 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C
/ 254 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

"Ai là anh em của tôi?"

Chúa nhật XIV Thường Niên - Năm C
/ 418 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa nhật XIV Thường Niên - Năm C

"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C
/ 639 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C
/ 585 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C

"Tất cả đều ăn no nê".

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C
/ 34 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C

"Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C
/ 530 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm C
/ 107 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm C

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Chúa Nhật - Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 109 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 234 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Lễ Chúa lên trời - Năm C
/ 649 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Chúa lên trời - Năm C

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C
/ 363 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C

"Ðể chúng được hoàn toàn nên một".

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C
/ 453 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C
/ 449 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C
/ 496 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C
/ 778 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C
/ 498 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh
/ 303 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh

"Ngài yêu thương họ đến cùng".

Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh
/ 255 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Tin Mừng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua
/ 208 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua

"Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?"

Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C
/ 792 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

"Người phải sống lại từ cõi chết".

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C
/ 632 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Tin Mừng Chúa Nhật V mùa Chay - C
/ 632 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Nhật V mùa Chay - C

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".