Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Maria Nữ vương
/ 256 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 22/8: Đức Trinh nữ Maria Nữ vương

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai". Lc 1, 26-38
Ngày 25/7: Thánh Giacôbê Tông đồ
/ 224 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 25/7: Thánh Giacôbê Tông đồ

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ    Nghe MP3 Ca nhập lễ Đi dọc bờ biển Galilêa, Chúa Giêsu gặp Giacôbê con ông Giêbêđê, và em người là Gioan đang vá
Ngày 26/7: Thánh Gioakim và thánh Anna
/ 156 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 26/7: Thánh Gioakim và thánh Anna

"Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy". Mt 13, 16-17
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A
/ 219 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng". (Mt 11, 25-30)
Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ
/ 414 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/7: Thánh Tôma tông đồ

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Ga 20, 24-29
Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
/ 1358 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai Đấng vĩ đại nhất của lịch sử Giáo Hội, hai kinh nghiệm thấm thía của những tâm hồn cúi sâu vào cuộc thống hối, chứa chan cảm kích vì đã được thương xót.
Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita
/ 411 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”. (Lc 1, 57-66. 80)
Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A
/ 495 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy". (Mt 10, 37-42)
Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A
/ 451 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". Mt 10, 26-33
CN XI TN - Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
/ 181 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CN XI TN - Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống". (Ga 6, 51-59)
Ngày 11/6: Thánh Banaba Tông đồ
/ 189 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 11/6: Thánh Banaba Tông đồ

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Mt 10, 7-13
Ngày 13/6: Thánh Antôn Pađôva
/ 242 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
CN X TN - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A
/ 231 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CN X TN - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ". Ga 3, 16-18
Chúa Nhật Chúa Thánh thần Hiện Xuống
/ 455 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Chúa Thánh thần Hiện Xuống

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Ga 20, 19-23
Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet
/ 295 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?" Lc 1, 39-56
Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm A
/ 345 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm A

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy". Mt 28, 16-20
Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A
/ 316 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác". Ga 14, 15-21
Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ
/ 275 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". Ga 15, 9-17
Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm A
/ 357 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm A

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". Ga 14, 1-12
 
Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê, Tông đồ
/ 195 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê, Tông đồ

"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho". Ga 14, 6-14
Ngày 29/4: Thánh Catarina thành Siêna
/ 443 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ
/ 271 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ

"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?" Mt 13, 54-58
Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
/ 204 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A

"Ta là cửa chuồng chiên". Ga 10, 1-10