Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu - 2020
/ 238 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2020
/ 506 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2020
/ 557 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2020
/ 949 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Hai - 2020
/ 1437 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Giêng - 2020
/ 1077 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ Tháng Mười Hai - 2019
/ 696 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Một - 2019
/ 1001 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười - 2019
/ 844 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Chín - 2019
/ 657 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tám - 2019
/ 644 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Bảy - 2019
/ 635 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Sáu - 2019
/ 1295 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Năm - 2019
/ 1306 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ tháng Tư - 2019
/ 1394 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2019
/ 1600 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Hai - 2019
/ 1265 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Giêng - 2019
/ 1379 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Mười Hai - 2018
/ 481 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT - 2018
/ 596 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
CÁC BÀI ĐỌC THÁNG 9-2018
/ 1237 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

CÁC BÀI ĐỌC THÁNG 9-2018

  CÁC BÀI ĐỌC THÁNG 9-2018 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước Là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119, 105)   THÁNG 09/2018 Thứ Hai
Lịch Phụng vụ Tháng 9/2018
/ 950 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Chương trình Tuần Thánh 2018
/ 555 / Lịch phụng vụ và giờ lễ