Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2018
/ 338 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2018

Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2018 Tháng Ba (t), Tháng Tư (đ) – Mậu Tuất Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha Ý truyền giáo: Cầu cho việc truyền giáo của giáo dân. Xin cho giáo dân chu toàn sứ mạng căn bản này của họ, biết sáng tạo đáp ứng những

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2018
/ 164 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2018

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2018 Tháng Hai (đ), Tháng Ba (t) – Mậu Tuất Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha Ý chung: Cầu cho các nhà hoạch định và lãnh đạo kinh tế. Xin cho họ can đảm khước từ mô hình kinh tế nhắm loại trừ những phần tử khác và

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2018
/ 105 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2018

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2018 Tháng Giêng (t), Tháng Hai (đ) – Mậu Tuất Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần trong Giáo hội nhận ra sự khẩn thiết của việc giáo dục phân định thiêng liêng trên bình diện cá