TÔNG HUẤN QUERIDA AMAZONIA
/ 119 / Thư Chung
Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của ĐTC
/ 111 / Thư Chung
TÔNG HUẤN CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG
/ 90 / Thư Chung
Tóm tắt Sứ điệp Hoà bình của ĐTC
/ 200 / Thư Chung
Đại cương Tông huấn Christus Vivit
/ 380 / Thư Chung
Tự sắc
/ 246 / Thư Chung

Tự sắc "Đời Sống Chung" của ĐTC Phanxicô

Tự sắc "Đời Sống Chung" của ĐTC Phanxicô thay đổi khoản luật sa thải tu sĩ khỏi hội dòng Tự sắc Communis Vita của ĐTC Phanxicô thay đổi khoản luật về việc khai trừ khỏi hội