Tông hiến Episcopalis Communio
/ 71 / Thư Chung

Tông hiến Episcopalis Communio

Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục

Sứ điệp Ngày Chăm sóc Thụ tạo
/ 71 / Thư Chung
Sứ điệp Ngày thế giới người nghèo
/ 161 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày thế giới người nghèo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày này có tựa đề: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em (xem 2 Cr 8,9)

Sứ điệp Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn
/ 133 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn

Thứ Năm 12/5/2022, Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 25/9 tới đây.

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà
/ 183 / Thư Chung

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà

Sáng thứ Ba 10/05, Phòng báo chí Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II, sẽ được cử hành vào ngày 24/07/2022.

Sứ điệp Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022
/ 161 / Thư Chung

Sứ điệp Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022

Sứ điệp có chủ đề: “Được Kêu gọi để Xây dựng Gia đình Nhân loại.”

Sứ điệp Mùa Chay năm 2022
/ 358 / Thư Chung

Sứ điệp Mùa Chay năm 2022

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a)

Sứ điệp Truyền thông xã hội -2022
/ 213 / Thư Chung

Sứ điệp Truyền thông xã hội -2022

“Shema Israel - Nghe đây, hỡi Israel” (Đnl 6,4)

Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân -2022
/ 456 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân -2022

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mt 23,8).

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022
/ 496 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022

Đối thoại liên thế hệ, Giáo dục và Việc làm: Những Công cụ để Xây dựng Hoà bình bền vững

Thư HĐGMVN: Sống đức tin thời đại dịch
/ 374 / Thư Chung

Thư HĐGMVN: Sống đức tin thời đại dịch

“Hãy vui mừng vì có niềm hi vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và hãy chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).
Sứ điệp Truyền giáo năm 2021
/ 319 / Thư Chung

Sứ điệp Truyền giáo năm 2021

“Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20)
Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới -2021
/ 291 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới -2021

“Hãy trỗi dậy. Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy” (x. Cv 26,16)
Sứ điệp Truyền thông Xã hội -2021
/ 335 / Thư Chung

Sứ điệp Truyền thông Xã hội -2021

“Hãy đến mà xem” (Ga 1,46)
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2021
/ 922 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2021

“Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4:20)
Sứ điệp Ngày Người Cao tuổi -2021
/ 368 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Người Cao tuổi -2021

“Ta luôn ở cùng anh chị em” (x. Mt 28,20)
Tông thư: “Traditionis Custodes”
/ 344 / Thư Chung

Tông thư: “Traditionis Custodes”

về việc sử dụng Nghi Thức Thánh Lễ Rôma trước cuộc Cải tổ năm 1970
Thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên
/ 430 / Thư Chung

Thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên

Tông thư thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên – “Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính”

Sứ điệp Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi
/ 627 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi

Ngày 19/3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2021.
Tông thư thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam
/ 576 / Thư Chung

Tông thư thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (1961 – 2021), xin đăng lại Tông thư thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam – “Jam In Pontificatus” của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII ngày 14.1.1961.
Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân -2021
/ 369 / Thư Chung

Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân -2021

“Anh em chỉ có một Thầy và tất cả anh em là anh em với nhau” (Mt 23,8). Một tương quan tin tưởng hướng dẫn việc chăm sóc bệnh nhân”. 

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của ĐTC Phanxicô
/ 472 / Thư Chung

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của ĐTC Phanxicô

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Lễ nhớ Thánh Mactinô thành Tua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp mùa Chay 2021 với chủ để: “Mùa Chay: Thời gian làm tưới mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu.”
Sứ điệp Truyền thông Xã hội năm 2021
/ 428 / Thư Chung

Sứ điệp Truyền thông Xã hội năm 2021

“Hãy đến và xem” (Ga 1,46). Truyền thông bằng cách gặp gỡ mọi người trong thực tại của họ."