GX Công Chính - Phòng Dịch Covid-19
/ 128 / Giáo hạt Buôn Hô
Dũng Lạc: Thánh lễ cộng đồng tối 27.3.2020
/ 219 / Giáo hạt Chính Tòa
GX VINH AN: NGHI THỨC TUYÊN HỨA
/ 295 / Giáo hạt Đăk Mil
GX Vinh Quang – Mừng lễ Thánh Giuse
/ 344 / Giáo hạt Buôn Hô
Giáo xứ Vinh Phước mừng lễ Bổn Mạng
/ 154 / Giáo hạt Buôn Hô
Giáo xứ Xuân Hòa: Nghi thức tuyên thệ
/ 305 / Giáo hạt Đăk Mil
Giáo xứ Thổ Hoàng mừng lễ thánh Giuse
/ 156 / Giáo hạt Đăk Mil
GX Công Chính: Bầu Ban Thường vụ HĐGX
/ 440 / Giáo hạt Buôn Hô
Chia sẻ Nụ Cười Mùa Chay 2020
/ 415 / Giáo hạt Đăk Mil
Lễ Tro -Khai mạc Mùa Chay Thánh 2020
/ 295 / Giáo hạt Đăk Mil
GX Vinh Phước: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
/ 266 / Giáo hạt Buôn Hô
GX Vinh Đức: Thánh lễ cầu cho Bệnh nhân
/ 1203 / Giáo hạt Buôn Hô
GX Vinh Quang: 10 Thanh Niên thi hành NVQS
/ 461 / Giáo hạt Buôn Hô
GX Thổ Hoàng Chầu Thánh Thể
/ 243 / Giáo hạt Đăk Mil
Giáo xứ Vinh Quang mừng Xuân Canh Tý
/ 744 / Giáo hạt Buôn Hô
Giáo xứ Vinh Quang: Thánh Lễ Mừng Thọ
/ 480 / Giáo hạt Buôn Hô
Thánh lễ tạ ơn: Tân LM Antôn Trần Bửu Phùng
/ 374 / Giáo hạt Đăk Mil
GX Kim Phát: Mùng Hai Tết Canh Tý 2020
/ 103 / Giáo hạt Giang Sơn
GX Dũng Lạc: Thánh Lễ Mùng 2 Tết
/ 283 / Giáo hạt Chính Tòa
Giáo Xứ Ea Tul: Khoảnh Khắc Xuân 2020
/ 435 / Giáo hạt Buôn Hô
GX Vinh Đức – Thánh lễ Mồng 2 Tết
/ 1033 / Giáo hạt Buôn Hô
Giáo xứ Dũng Lạc - Thánh Lễ Tân Niên
/ 337 / Giáo hạt Chính Tòa
GX Thánh Tâm- Thánh Lễ Tất Niên
/ 180 / Giáo hạt Chính Tòa