Audio câu chuyện dụ ngôn người gieo giống
/ 423 / Chuyện kể và Hình ảnh
Truyện các thánh: Thánh Brigita Ai Len
/ 57 / Chuyện kể và Hình ảnh
Câu chuyện 10 cô Trinh Nữ
/ 332 / Chuyện kể và Hình ảnh
Đức Tin Được Thử Nghiệm
/ 288 / Chuyện kể và Hình ảnh

Đức Tin Được Thử Nghiệm

Nguồn: Truyền thông Gp. Phú Cường
Bé Kể Bé Nghe: Con Tàu Của Noel
/ 350 / Chuyện kể và Hình ảnh
Hạt giống nảy mầm: Lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 120 / Chuyện kể và Hình ảnh

Hạt giống nảy mầm: Lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lm. Pet Trần Bảo Ninh Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh