Câu chuyện 10 cô Trinh Nữ
/ 419 / Chuyện kể và Hình ảnh
Truyện các thánh: Thánh Brigita Ai Len
/ 213 / Chuyện kể và Hình ảnh
Câu chuyện dụ ngôn hai người xây nhà
/ 342 / Chuyện kể và Hình ảnh
Thánh Dacaria
/ 399 / Chuyện kể và Hình ảnh
Audio câu chuyện dụ ngôn người gieo giống
/ 508 / Chuyện kể và Hình ảnh
Truyện các thánh: Thánh Brigita Ai Len
/ 193 / Chuyện kể và Hình ảnh
Đức Tin Được Thử Nghiệm
/ 353 / Chuyện kể và Hình ảnh

Đức Tin Được Thử Nghiệm

Nguồn: Truyền thông Gp. Phú Cường
Bé Kể Bé Nghe: Con Tàu Của Noel
/ 417 / Chuyện kể và Hình ảnh
Hạt giống nảy mầm: Lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 217 / Chuyện kể và Hình ảnh

Hạt giống nảy mầm: Lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lm. Pet Trần Bảo Ninh Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh