Tháng Mân Côi tại Giáo xứ Bùi Phát
/ 464 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Giáo xứ Bùi Phát Chầu Thánh Thể
/ 1305 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Hiền Mẫu GX Bình Hà mừng Bổn Mạng
/ 369 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Đoàn thiếu nhi Giáo xứ Bình Hà mừng bổn mạng
/ 323 / Giáo hạt Gia Nghĩa
GX Nghi Xuân: Khánh thành tượng đài LCTX
/ 383 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Thánh lễ Tạ Ơn 60 năm thành lập Giáo xứ Gia Nghĩa
/ 1867 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Kim Ngọc
/ 1654 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Bổ nhiệm Linh mục quản nhiệm Giáo họ Tân Phúc
/ 1192 / Giáo hạt Gia Nghĩa
Bổ nhiệm Tân Quản xứ GX Nghi Xuân
/ 894 / Giáo hạt Gia Nghĩa
GX Hòa An mừng lễ Chúa Chiên Lành
/ 379 / Giáo hạt Gia Nghĩa
GX Bùi Phát chầu Mình Thánh Chúa
/ 425 / Giáo hạt Gia Nghĩa
GX. Hòa An chầu Thánh Thể
/ 330 / Giáo hạt Gia Nghĩa
G.họ Hương Lâm, GX. Hòa An mừng lễ bổn mạng
/ 309 / Giáo hạt Gia Nghĩa