Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2020
/ 24 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2020

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2020 03   11   Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41;  Tv

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2020
/ 23 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2020

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2020 07 16    Tr         CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng. Xh 34,4b-6.8-9; Tv Đn 3,52.53.54.55.56; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18. CMTC * Các giáo

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2020
/ 134 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2020

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2020     01 07  Tr  Thứ Tư. Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng. CMTC: - Tu viện Nữ Vương Hòa Bình 05  11  Tr  CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2020
/ 93 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2020

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2020   02  09  Tr  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.  DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính. CMTC: - Giáo xứ Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm) - Giáo xứ Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil) - Giáo xứ Đức Lệ

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2020
/ 87 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2020

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2020   01  08  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11. CMTC: - Giáo xứ Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm) - Giáo xứ Trung

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai - 2019
/ 109 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai - 2019     Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Một - 2019
/ 362 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Một - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Một - 2019     Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019
/ 363 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019
/ 333 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019
/ 371 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019     Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019
/ 345 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019
/ 1185 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019
/ 367 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019
/ 505 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019
/ 538 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2019
/ 552 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2019

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước,

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2019
/ 503 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2019

  Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018
/ 319 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2018
/ 623 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2018
/ 478 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2018
/ 494 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2018
/ 735 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2018
/ 660 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi